Resultatet är ett stål som har tredubbla styrkan upp till 500° C, jämfört med konventionellt stål. Dessa egenskaper gör Hybrid Steel intressant för en mängd högt belastade applikationer så som motorkomponenter, kullager och verktyg för olika ändamål. Hybrid Steel utvecklar slutliga egenskaper efter anlöpning vid temperaturer som ger mycket låga måttändringar, vilket gör att tillverkare kan eliminera produktionssteg. De låga måttändringarna möjliggör starkt reducerade tillverkningskostnader, i synnerhet vad gäller slipning.

En komponent kan exempelvis maskinbearbetas till sina slutgiltiga mått i ett mjukare tillstånd, följt av en enkel värmebehandlingsprocess för att uppnå full hållfasthet. Detta tillvägagångssätt minskar komplexitet och kostnader. Detta anmärkningsvärda stålgenombrott har också flera andra fördelaktiga egenskaper. Vi har bara börjat upptäcka de olika möjligheterna med Hybrid Steel inom många områden.

Fördelar med Hybrid Steel®

  • Minskade segringar
  • Hög stålrenhetsgrad
  • Hög hållfasthet vid högre temperaturer
  • Hög volym, kostnadseffektivt
  • Låga måttändringar efter värmebehandling
  • Hög korrosionsbeständighet
  • Utmärkta möjligheter till bra ytkvalitet
  • Ultrahög hållfasthet med hög svetsbarhet
informative image: Hybrid steel

Hybridstål kombinerar egenskaperna hos verktygsstål, maråldringsstål och rostfritt stål med tillverkningsekonomin hos komponentstål.

Fördelar inom hela värdekedjan

Eftersom Hybrid Steel utvecklar sin hårdhet efter anlöpning kan det maskinbearbetas i ett mjukare tillstånd och härdas utan risk för måttändringar. Detta innebär att en konventionell process kan betydligt minska i komplexitet och kostnader.

Låga måttändringar efter värmebehandling möjliggör besparingar inom slipning och minskat svinn under produktionen. Hög hållfasthet möjliggör en komponentdesign med lägre materialanvändning.

Hög renhetsgrad, slitstyrka och korrosionsbeständighet tillsammans med hög hållfasthet vid höga temperaturer möjliggör hög prestanda över tid, med ett minskat antal driftstopp och ökad livstid.

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet