Hybrid Steel® är en banbrytande innovation för stålindustrin, som har möjliggjorts genom en ny legeringsfilosofi och en sofistikerad metallurgi för hybridhärdning. Det är resultatet av den första framgångsrika kombinationen av två väletablerade mekanismer: en samtidig härdning med både karbider och intermetalliska utskiljningar.

Stålvärlden har traditionellt varit indelad i kategorier av verktygsstål, rostfritt stål, maråldringsstål och låglegerat komponentstål. Hybrid Steel® utmanar denna indelning och erbjuder attraktiva egenskaper från alla de fyra kategorierna.

Hybrid Steel är designat för att uppfylla kraven för användning vid hög belastning och höga temperaturer där mekanisk styrka och utmattningshållfasthet är av fundamental betydelse. Stål för sådana användningsområden tillverkas traditionellt i dyra processer och små kvantiteter. Hybrid Steel möjliggör storskalig produktion till ett konkurrenskraftigt pris.

decorative image: Hybrid Steel

Resultatet är ett stål som har tredubbla styrkan upp till 500° C, jämfört med konventionellt stål. Dessa egenskaper gör Hybrid Steel intressant för en mängd högt belastade applikationer så som motorkomponenter, kullager och verktyg för olika ändamål. Hybrid Steel utvecklar slutliga egenskaper efter anlöpning vid temperaturer som ger mycket låga måttändringar, vilket gör att tillverkare kan eliminera produktionssteg. De låga måttändringarna möjliggör starkt reducerade tillverkningskostnader, i synnerhet vad gäller slipning.

En komponent kan exempelvis maskinbearbetas till sina slutgiltiga mått i ett mjukare tillstånd, följt av en enkel värmebehandlingsprocess för att uppnå full hållfasthet. Detta tillvägagångssätt minskar komplexitet och kostnader. Detta anmärkningsvärda stålgenombrott har också flera andra fördelaktiga egenskaper. Vi har bara börjat upptäcka de olika möjligheterna med Hybrid Steel inom många områden.

Fördelar med Hybrid Steel®

  • Minskade segringar
  • Hög stålrenhetsgrad
  • Hög hållfasthet vid högre temperaturer
  • Hög volym, kostnadseffektivt
  • Låga måttändringar efter värmebehandling
  • Hög korrosionsbeständighet
  • Utmärkta möjligheter till bra ytkvalitet
  • Ultrahög hållfasthet med hög svetsbarhet
informative image: Hybrid steel

Hybridstål kombinerar egenskaperna hos verktygsstål, maråldringsstål och rostfritt stål med tillverkningsekonomin hos komponentstål.

Fördelar inom hela värdekedjan

Eftersom Hybrid Steel utvecklar sin hårdhet efter anlöpning kan det maskinbearbetas i ett mjukare tillstånd och härdas utan risk för måttändringar. Detta innebär att en konventionell process kan betydligt minska i komplexitet och kostnader.

Låga måttändringar efter värmebehandling möjliggör besparingar inom slipning och minskat svinn under produktionen. Hög hållfasthet möjliggör en komponentdesign med lägre materialanvändning.

Hög renhetsgrad, slitstyrka och korrosionsbeständighet tillsammans med hög hållfasthet vid höga temperaturer möjliggör hög prestanda över tid, med ett minskat antal driftstopp och ökad livstid.

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application