Fördelar med M-Steel®

  • Minskade maskinbearbetningskostnader och kortare maskintider med upp till 30 procent
  • Inga driftavbrott, vilket möjliggör obemannad produktion
  • Förbättrad ekonomi vid maskinbearbetning av seghärdade stålprodukter i härdat tillstånd
  • Förbättrad ekonomi vid hårdsvarvning med PCBN-verktyg
  • Förbättrad ekonomi vid slipning av uppkolat M-Steel med CBN-slipskivor
  • Mycket lämpligt för fleraxiellt utmattningsbelastade komponenter tack vare sfäroidiserade inneslutningar.

 

30-40 %

lägre maskinbearbetningskostnader

Konceptet M-Steel

M-Steel-behandling kan tillämpas på valfri stålsort och alla leveranstillstånd. En tumregel är att ju hårdare det maskinbearbetade stålet är, desto större nytta ger M-Steel. Detta innebär att hårt seghärdat M-Steel 300-400 HB är mycket lämpligt för maskinbearbetning jämfört med standardstål.

Effekten av M-Steel kan beskrivas enligt följande: Icke-metalliska inneslutningar modifieras och kontrolleras genom kalciumbehandling.  Dessa kalciuminneslutningar bildar ett skyddande lager på skärverktyget under bearbetningen. Denna beläggning minskar det kemiska slitaget på verktyget från det passerande stålet. Det fungerar även som en termisk barriär så att mindre värme övergår till skärverktyget. Dessutom böjs de varma spånen mer och därmed uppnås bättre spånbrytning.

I varje steg i M-Steel-produktionsprocesssen optimeras materialet för att förbättra skärbarheten, från råmaterial via smältning, gjutning, varmvalsning till den slutliga värmebehandlingen. Individuella leveranskrav kan uppfyllas för att leverera ditt material i den form som passar dina maskiner bäst i enlighet med strikta toleranser för rakhet och mått.

Högre skärhastighet

M-Steel-effekten märks särskilt under väldigt hårda förhållanden vid användning av vändskär av kubisk bornitrid (PCBN). Skärhastigheten kan ökas med 30 procent, vilket ger jämnare komponentytor samtidigt som skärets livslängd faktiskt kan fördubblas. Dessutom minskar M-Steel mikro- och makrosprickor på de känsliga PCBN-skäreggarna betydligt. Samma fördel kan även märkas vid hårdslipning av M-Steel med CBN-slipskivor. Bortslipat material kontra slipskivans slitage kan fördubblas med M-Steel.

M-Steel-metallurgin bildar sfäroidiserade sulfider, vilket innebär att egenskaperna tvärs valsningsriktningen gällande både seghet och utmattningshållfasthet förbättras betydligt jämfört med förlängda MnS-inneslutningar i standardstål.  Därmed lämpar sig M-Steel väldigt bra för fleraxiella utmattningsbelastade användningssyften.

M-steel

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet