M-Steel®, låglegerat eller olegerat, är det rätta valet när du behöver överlägsen skärbarhet kombinerat med seghet och utmattningshållfasthet. Det möjliggör högre skärhastigheter och förbättrad produktivitet. Tester visar att det kan minska kostnaderna för maskinbearbetning med 30–40 procent. Flera framgångsberättelser från kunder har visat mer än fördubblad verktygslivslängd vid maskinbearbetning av komponenter från M-Steel, vilket minskar den verkliga kostnaden per komponent.

Minskat verktygsslitage och ökad produktivitet

I en värld med stenhård konkurrens har maximal användning av CNC-maskiner en avgörande betydelse för att kunna minimera tiden som krävs för att tillverka varje enskild komponent. Med en skärhastighet på upp till 30 procent högre än för konventionellt stål uppfyller Ovakos M-stål marknadens krav på lägre processkostnader. I många fall kan verktygslivslängden mer än fördubblas vid maskinbearbetning av komponenter från M-Steel. Det förkortar inte bara den faktiska bearbetningstiden, utan minskar även den verkliga kostnaden per komponent. Verktygslivslängd och driftsmässig effektivitet är också faktorer som påverkar ett företags lönsamhet. M-Steel har en pålitlig skärbarhet från smälta till smälta, vilket innebär att maskinerna kan köras med ständigt höga skärhastigheter och förutsägbara verktygsbytesintervall från en produktionspost till en annan. Detta gör dem mycket lämpliga för obemannad produktion.

M-Steel

Fördelar med M-Steel®

  • Minskade maskinbearbetningskostnader och kortare maskintider med upp till 30 procent
  • Inga driftavbrott, vilket möjliggör obemannad produktion
  • Förbättrad ekonomi vid maskinbearbetning av seghärdade stålprodukter i härdat tillstånd
  • Förbättrad ekonomi vid hårdsvarvning med PCBN-verktyg
  • Förbättrad ekonomi vid slipning av uppkolat M-Steel med CBN-slipskivor
  • Mycket lämpligt för fleraxiellt utmattningsbelastade komponenter tack vare sfäroidiserade inneslutningar.

 

30-40 %

lägre maskinbearbetningskostnader

Konceptet M-Steel

M-Steel-behandling kan tillämpas på valfri stålsort och alla leveranstillstånd. En tumregel är att ju hårdare det maskinbearbetade stålet är, desto större nytta ger M-Steel. Detta innebär att hårt seghärdat M-Steel 300-400 HB är mycket lämpligt för maskinbearbetning jämfört med standardstål.

Effekten av M-Steel kan beskrivas enligt följande: Icke-metalliska inneslutningar modifieras och kontrolleras genom kalciumbehandling.  Dessa kalciuminneslutningar bildar ett skyddande lager på skärverktyget under bearbetningen. Denna beläggning minskar det kemiska slitaget på verktyget från det passerande stålet. Det fungerar även som en termisk barriär så att mindre värme övergår till skärverktyget. Dessutom böjs de varma spånen mer och därmed uppnås bättre spånbrytning.

I varje steg i M-Steel-produktionsprocesssen optimeras materialet för att förbättra skärbarheten, från råmaterial via smältning, gjutning, varmvalsning till den slutliga värmebehandlingen. Individuella leveranskrav kan uppfyllas för att leverera ditt material i den form som passar dina maskiner bäst i enlighet med strikta toleranser för rakhet och mått.

Högre skärhastighet

M-Steel-effekten märks särskilt under väldigt hårda förhållanden vid användning av vändskär av kubisk bornitrid (PCBN). Skärhastigheten kan ökas med 30 procent, vilket ger jämnare komponentytor samtidigt som skärets livslängd faktiskt kan fördubblas. Dessutom minskar M-Steel mikro- och makrosprickor på de känsliga PCBN-skäreggarna betydligt. Samma fördel kan även märkas vid hårdslipning av M-Steel med CBN-slipskivor. Bortslipat material kontra slipskivans slitage kan fördubblas med M-Steel.

M-Steel-metallurgin bildar sfäroidiserade sulfider, vilket innebär att egenskaperna tvärs valsningsriktningen gällande både seghet och utmattningshållfasthet förbättras betydligt jämfört med förlängda MnS-inneslutningar i standardstål.  Därmed lämpar sig M-Steel väldigt bra för fleraxiella utmattningsbelastade användningssyften.

M-steel

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application