Återvinningsbarhet

Stål är 100 % återvinningsbart, vilket innebär att det kan smältas om ett oändligt antal gånger för att producera nytt stål av samma kvalitet. Järnatomerna är oförstörbara och därför kan stål tillverkas av återvunnet stål utan att kompromissa med kvaliteten. För varje nyproducerat ton stål med återvunnet material kan 1100 kg järnmalm och 600 kg kol sparas samt energibesparingar på 74 %, jämfört med samma process med järnmalm. Ovakos stål baseras på 97,2 % återvunnet stålskrot.

decorative image: scrap metal
informative image: hot steel

Återvunnet innehåll

Ovakos produkter består av i genomsnitt 97,2 % återvunnet stålskrot, vilket är mycket högt. Om man bara tar hänsyn till källan för järnet, så kommer det från över 99 % återvunnet stålskrot. Ovakos anlägger återvinner sitt eget stålskrot, samt skrot från tillverkningsindustrin i efterföljande produktion och uttjänta produkter för att spara energi, utsläpp och naturresurser. Genom att använda återvunnet stål bevaras jordens värdefulla naturresurser, inget jungfruligt material behöver användas och användbart material läggs inte på deponier. Detta gör oss till en viktig del av den cirkulära ekonomin.

Beräkningsmetod

Ovako beräknar återvunnet innehåll enligt europeisk standard EN45557 och ISO14021 som är en allmän metod för att bedöma andelen återvunnet material. I enlighet med standarden EN45557 och ISO14021 och som många andra har Ovako valt att inkludera post-consumer skrot, skrot från andra tillverkande industrier, spån och returstål och att inte inkludera vad som definieras som hemskrot. Hemskrot är skrot till och med färdiga göt /billets i stålverket. Den del som inte räknas som återvunnet material är främst legeringar.

Rapport om återvunnet innehåll och återvinningsbarhet för Ovakos produkter.