Ovakos SR-100 Wire är en slipad och inspekterad tråd som ökar kvaliteten på den färdiga produkten. Ibland är ytan på det valsade basmaterialet känsligt för sprickor och avkolning, vilket kan ha en negativ effekt på en färdig produkts produktionsekonomi. Vid produktionen av SR-100 Wire avlägsnar vi ytdefekter och genomför en fullständigt automatisk inspektion av ytan.

Ovako erbjuder tråd som uppfyller de flesta kraven för höggradigt konstruktionsstål och kullagerstål. Ståltyperna vi använder för vår tråd karakteriseras av hög tillförlitlighet gällande analys och renhetsgrad. I regel tillverkas vår tråd i enlighet med de specifikationer som våra kunder fastställer. Toleranser och mått anpassas efter kraven för den färdiga produkten och dess tillverkningsrutiner.

SR-100 Wire tillverkas i valfri storlek i diameterintervallet 11 till 26,5 mm. Enligt avtal kan SR-100 Wire levereras med ytbehandling: zinkfosfaterad, tvålbelagd och/eller oljad.

För att minska de globala koldioxidutsläppen krävs smartare produktlösningar och nytänkande på flera nivåer: öka prestandan per kilogram produktvikt, minska användningen av råmaterial och ersätta fossila energikällor med huvudsakligen fossilfri elektricitet. Läs mer om Ovakos väg mot koldioxidneutralitet

Informative image: Wire and Bar-in-Coil

Fördelar med Ovakos SR-100 Wire

  • Bättre produktionsekonomi
  • Färre klagomål på kvaliteten

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application