Användning av kemiska ämnen på Ovako

Ovako har en proaktiv process för granskning och bedömning av kemikalier, och ett av målen är att användningen av kemikalier i produktion inte kommer att skada miljön eller hälsan och säkerheten för våra anställda och andra personer, samt att användningen uppfyller tillämplig europeiska och nationell kemikalielagstiftning. Ovako har implementerat ett ledningssystem som täcker användningen av kemiska ämnen i hela organisationen. Huvudsyftet med systemet är att aktivt minska användningen av farliga kemiska ämnen i Ovakos produktionsprocesser genom att proaktivt ersätta farliga kemikalier med mindre farliga och genom att, vid behov säkerställa säkerhetsåtgärder. Systemet omfattar inköp, användning, lagring och avfallshantering.

Alla produkter samt användning av kemikalier uppfyller kraven i europeisk och nationell lagstiftning, inklusive REACH, RoSH-direktivet, EU: s biocidereglering, POP-reglering och GADSL samt US Toxic Substances Control Act ("TSCA") och Kaliforniens proposition 65. Inga ämnen listade i REACH bilaga XIV används i produktionsprocessen utom kromtrioxid som används på Cromax-anläggningarna. Användningen av kromtrioxid är beviljad enligt REACH (Auktorisering; REACH / 20/18/10, REACH / 20/18/11, REACH / 20/18/13).

Ovako har registrerat alla sina produkter som måste registreras enligt REACH. De registrerade produkterna är alla biprodukter som glödskal, järnsulfat och ljusbågsugnsslagg. För alla andra kemiska produkter som används är Ovako nedströmsanvändare och de ska därför inte registreras i REACH.

Stålprodukter betraktas som artiklar enligt den europeiska förordningen (EG) 1907/2006 REACH. Alla avsiktligt tillsatta legeringselement i Ovako-produkter med undantag av nickel klassificeras inte som farliga. Legeringselementen i stål är bundna i dess kemiska matris. På grund av denna bindning och närvaron av en skyddande oxidfilm är frisättningen av beståndsdelarna mycket låg och försumbar när stålet används på lämpligt sätt.

För mer information om Ovakos användning av kemikalier, läs nedanstående uttalanden.

En redogörelse över användning av kemiska produkter för Ovako Sweden AB (Hällefors och Hofors), Ovako Bar AB (Smedjebacken och Boxholm) och Ovako Imatra Oy AB

En redogörelse över användning av kemiska produkter för Ovako Cromax (Hallstahammar, Redon och Molinella)

Informative image: Chemicals