BQ-Steel® (Bearing Quality) har under många årtionden varit problemlösaren i kullagerindustrin. Det är optimerat för utmattningshållfasthet genom sträng kontroll av stålets renhetsgrad. Samma tillvägagångssätt för utmattningsprestanda tillämpas nu inom många andra användningsområden.

Den förbättrade prestandan, högre belastningsförmågan och högre renhetsgraden är ett resultat av Ovakos rent stål-program. Tillverkningsrenheten innebär att materialet har betydligt mindre inneslutningar jämfört med konventionellt stål och som ett resultat ökar stålets utmattningshållfasthet dramatiskt.

Minskad komponentstorlek och ökad belastning är problem som dagens tillverkare står inför när energibesparingar medför restriktioner på tillgängligt utrymme och krav på lägre driftsvikt. Hög hållfasthet och utmattningshållfasthet möjliggör tillverkning av komponenter som uppfyller kraven idag och imorgon. Detta gäller för branscher där hög cyklisk belastning är ett problem.

Fördelar med BQ-Steel®

  • 30-90 procent högre böjutmattningshållfasthet i enkla belastningsfall, beroende på det stål som används idag
  • Upp till 70 procent högre böjutmattningshållfasthet i fall med fleraxlig belastning, beroende på det stål som används idag

Faktorer som påverkar utmattning

Stålkvaliteten kan ha en enorm inverkan på en komponents utmattningslivslängd. När det gäller konventionellt stål kan icke -metalliska inneslutningar vara så stora som 100 µm eller ännu större. I takt med att stålet utsätts för varierande belastning kan dessa inneslutningar leda till utmattningssprickor om de är i ett område med hög belastning, vilket leder till materialbrott.

Kontinuerlig forskning och utveckling på Ovako ledde till införandet av ett rent kvalitetsstål för kullager med inneslutningar som vanligen är mindre än 20 µm. På motsvarande sätt ligger utmattningshållfastheten för BQ-stål mellan 600 och över 800 MPa beroende på belastningsriktning, medan den för konventionellt stål ligger mellan 300 och 500 MPa. Valsningsriktningen har stor inverkan på utmattningsegenskaperna hos de flesta ståltyper. BQ-Steel är inget undantag. För en förbättrad isotropisk prestanda rekommenderar vi IQ-Steel istället.

Unik analys av påverkan av defekter i stål har gjort det möjligt för Ovako att bygga en omfattande databas som är oumbärlig vid utvecklingen av rent stål. Den resulterande utmattningsprestandan ger komponenttillverkare möjlighet att tänka nytt vad gäller designlösningar, för viktminskning av en komponent via ökad effektdensitet.

Ovakos kundservice

BQ-processen kan tillämpas på alla våra stålsorter. Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att optimera stålets försörjningskedja och uppfylla kundernas krav, inklusive flera produktpaket. Materialet är tillgängligt i rör, stänger, tråd och ringar.

Våra tjänster understöds av en detaljerad förståelse för den industriella användningen av våra produkter, samtidigt som vi ägnar så mycket uppmärksamhet som möjligt åt kundens behov genom regelbunden kontakt. Ovako kan ge råd angående hur man bäst implementerar BQ-Steel i komponenter med krävande användningsområden.


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev