BQ-Steel® (Bearing Quality) har under många årtionden varit drivet av kullagerindustrin. Det är optimerat för utmattningshållfasthet genom strikt kontroll av stålets renhetsgrad. Samma tillvägagångssätt för utmattningsprestanda tillämpas nu inom många andra användningsområden.

Den förbättrade prestandan, högre belastningsförmågan och högre renhetsgraden är ett resultat av Ovakos rent stål-program. Tillverkningsrenheten innebär att materialet har betydligt mindre inneslutningar jämfört med konventionellt stål och som ett resultat ökar stålets utmattningshållfasthet dramatiskt.

Minskad komponentstorlek och ökad belastning är problem som dagens tillverkare står inför när energibesparingar, bättre resursutnyttjande och krav på lägre driftsvikt. Hög hållfasthet och utmattningshållfasthet möjliggör tillverkning av komponenter som uppfyller kraven idag och imorgon. Detta gäller för branscher där hög cyklisk belastning kan skapa problem.

informative image: BQ-Steel

Advantages of BQ-Steel®

  • 30-90 procent högre böjutmattningshållfasthet i enkla belastningsfall, beroende på det stål som används idag
  • Upp till 70 procent högre böjutmattningshållfasthet i fall med fleraxlig belastning, beroende på det stål som används idag

Faktorer som påverkar utmattning

Stålkvaliteten kan ha en enorm inverkan på en komponents utmattningslivslängd. När det gäller konventionellt stål kan icke -metalliska inneslutningar vara så stora som 100 µm eller ännu större. I takt med att stålet utsätts för varierande belastning kan dessa inneslutningar leda till utmattningssprickor om de är i ett område med hög belastning, vilket leder till materialbrott.

Kontinuerlig forskning och utveckling på Ovako ledde till införandet av ett rent kvalitetsstål för kullager med inneslutningar som vanligen är mindre än 20 µm. På motsvarande sätt ligger utmattningshållfastheten för BQ-stål mellan 600 och över 800 MPa beroende på belastningsriktning, medan den för konventionellt stål ligger mellan 300 och 500 MPa. Valsningsriktningen har stor inverkan på utmattningsegenskaperna hos de flesta ståltyper. BQ-Steel är inget undantag. För en förbättrad isotropisk prestanda rekommenderar vi IQ-Steel istället.

Unik analys av påverkan av defekter i stål har gjort det möjligt för Ovako att bygga en omfattande databas som är oumbärlig vid utvecklingen av rent stål. Den resulterande utmattningsprestandan ger komponenttillverkare möjlighet att tänka nytt vad gäller designlösningar, för viktminskning av en komponent via ökad effektdensitet.

informative image: Steel fatigue failure
informative image: Ovako R&D

Ovakos kundservice

BQ-processen kan tillämpas på alla våra stålsorter. Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att optimera stålets försörjningskedja och uppfylla kundernas krav, inklusive flera produktpaket. Materialet är tillgängligt i rör, stänger, tråd och ringar.

Våra tjänster understöds av en detaljerad förståelse för den industriella användningen av våra produkter, samtidigt som vi ägnar så mycket uppmärksamhet som möjligt åt kundens behov genom regelbunden kontakt. Ovako kan ge råd angående hur man bäst implementerar BQ-Steel i komponenter för krävande användningsområden.

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application