BQ-Steel® (Bearing Quality) on jo vuosikymmeniä vastannut laakeriteollisuuden kovimpiin haasteisiin. Näiden terästen väsymislujuus on optimoitu huippuunsa erittäin tarkalla kuonapuhtauden hallinnalla. Väsymislujuutta hyödynnetään nykyisin moniin muihinkin sovelluksiin.

Ovakon puhtaiden terästen etuja ovat pitkäkestoinen suorituskyky, suurempi kuormituskapasiteetti ja hyvä kuonapuhtaus. Kuonapuhtaus tarkoittaa käytännössä sitä, että teräksen sisältämät epämetalliset sulkeumat ovat huomattavasti pienempiä kuin tavanomaisissa teräksissä, mikä parantaa dramaattisesti teräksen väsymislujuutta.

Monien valmistajien haasteena on tarve pienentää koneenosia ja kasvattaa niiden kuormituskapasiteettia, koska koneiden energiankulutusta on pyrittävä pienentämään, jolloin koneita on pyrittävä keventämään ja laitetilat ovat yhä ahtaampia. Suuren lujuuden ja hyvän väsymislujuuden avulla komponenttivalmistajat pystyvät vastaamaan niin nykyisiin kuin tuleviin vaatimuksiin, etenkin aloilla, joilla koneisiin kohdistuu isoja jaksollisia kuormia.

informative image: BQ-Steel

BQ-Steel®:n etuja

  • 30–90 prosenttia suurempi väsymislujuus yksinkertaisessa taivuttavassa kuormituksessa riippuen nykyisestä teräksestä.
  • Jopa 70 prosenttia suurempi väsymislujuus moniakselisessa taivuttavassa kuormituksessa riippuen nykyisestä teräksestä.

Väsymislujuuteen vaikuttavia tekijöitä

Teräksen laatu voi vaikuttaa ratkaisevasti koneenosan kestoikään väsyttävässä kuormituksessa. Tavanomaisen teräksen sisältämät epämetalliset sulkeumat voivat olla suhteellisen suuria, halkaisijaltaan jopa yli 100 µm. Jos näin iso sulkeuma sijaitsee raskaasti kuormitetussa kohdassa, siitä lähtee helposti liikkeelle väsymismurtuma, joka aiheuttaa kappaleen pettämisen.

Ovakon pitkäjänteisten tutkimusten tuloksena kehitettiin kuonapuhdas laakeriteräs, jonka sisältämien sulkeumien koko on tyypillisesti alle 20 µm. BQ-Steel-perheen terästen väsymislujuus on vastaavasti 600–800 MPa ja jopa yli riippuen kuormitussuunnasta, kun taas tavallisissa teräksissä väsymislujuudet ovat 300–500 MPa. Valssaussuunnalla on yleensä merkittävä vaikutus terästen väsymislujuuteen, eikä BQ-Steel ole poikkeus. Jos vaaditaan tavallista parempaa suunnasta riippumatonta eli isotrooppista suorituskykyä, suosittelemme IQ-teräksiä.

Ovako on analysoinut poikkeuksellisen laajamittaisesti terästen vikamekanismeja, minkä tuloksena on syntynyt kattava tietämyspohja kuonapuhtaiden terästen kehittämistä varten. Vankan tietämyksen tuottamat väsymisominaisuudet tarjoavat valmistajille kokonaan uudenlaisia konstruktiomahdollisuuksia, joiden avulla voidaan esimerkiksi lisätä komponentin tehoa suhteessa painoon, jolloin painoa voidaan keventää.

informative image: Steel fatigue failure
informative image: Ovako R&D

Ovakon asiakaspalvelu

BQ-prosessi soveltuu useimmille teräslajeillemme. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa teräksen toimitusketjun optimoimiseksi asiakkaan vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien erilaiset pakkausvaihtoehdot. Tuotevalikoima sisältää putket, tangot, valssilangat ja renkaat.

Palvelujemme perusta on tuotteidemme teollisten käyttökohteiden perusteellinen ymmärrys, minkä lisäksi luonnollisesti selvitämme kunkin asiakkaan täsmälliset tarpeet säännöllisillä suorilla yhteyksillä. Ovako osaa neuvoa, miten BQ-Steel-perheen teräksiä voidaan parhaiten hyödyntää vaativiin sovelluksiin tarkoitetuissa komponenteissa.

 

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application