Typetys on lämpökäsittelyprosessi, jossa metalliin liuotetaan typpeä kovan pintakerroksen aikaansaamiseksi. Typetysprosessit siis muistuttavat hiiletyskarkaisua, mutta käsittelylämpötilat ovat alempia. Typetyksen pääasiallinen etu ovat hiiletyskarkaisua vähäisemmät mittamuutokset, mutta silti kova pintakerros ja sitkeä sisus. Koska käsittelylämpötilat ovat alhaisemmat, hiiletyskarkaisua vastaavan typetyskerroksen syvyyden saavuttaminen kestää pidempään. Typetyksen etuna on lisäksi korroosionkestävyyden paraneminen. Tyypillisiä typetettäviä komponentteja ovat pienet hammaspyörät, kampiakselit ja kulutusosat.

Ovakon tuoteluettelo

Lataa PDF