NiKrom™

Ääriolosuhteisiin Ovako tarjoaa nikkeli- ja kovakromipinnoitteen, jonka tuotenimi on NiKrom. NiKrom-prosessissa terästankoihin tai -putkiin tehdään ensin korroosionkestävä nikkelipinnoitus, jonka päälle tulee kovakromaus. Nikkelin korroosionkesto ja kromauksen tuottamat pinnanlaatuominaisuudet antavat tangolle erinomaisen korroosionkestokyvyn olosuhteissa, joissa komponentin toimintakyvyn pitää säilyä pitkäkestoisessa käytössä tai pitkän varastoinnin jälkeen.

Pehmeämpi, sitkeämpi ja särötön nikkelikerros pysyy vakaana pitkäkestoisesti ja myös mekaanisessa kuormituksessa, minkä ansiosta nikkelikerros kompensoi kromikerrokseen väistämättä syntyviä säröjä.

NiKrom-tuotteita käytetään kaikenlaisissa aggressiivisissa olosuhteissa, kuten kaivosteollisuudessa, offshore-sovelluksissa ja kemianteollisuudessa, sekä myös kohteissa, joissa tangot ovat pitkäkestoisesti säälle alttiina, esimerkiksi ajoneuvojen takalaitanostimissa, lumiauroissa ja hiihtohisseissä.

NiKrom 500 -tuotteissa (Yhdysvalloissa tuotenimellä Socatri 1500) on vähintään 30 µm:n nikkelikerros. Näille tuotteille taataan 500 tunnin kesto etikkahapposuolasumukokeessa (ISO 9227 AASS) tai 1500 tunnin kesto neutraalissa suolasumussa (ISO 9227 NSS).

Sopimuksesta on saatavissa nikkelikromattu tuote 10 µm:n nikkelikerroksella, NiKrom 150. Sille taataan 150 tunnin kesto etikkahapposuolasumukokeessa (ISO 9227 AASS) tai 500 tunnin kesto neutraalissa suolasumussa (ISO 9227 NSS).

 

 

 

Me teimme sen! Mutta emme ole vielä tyytyväisiä

Melkoinen matka! Terästuotantomme muuttaminen vastuullisemmaksi vaati vuosien kovan työn. Vuonna 2022 saavutimme hiilineutraaliuden toiminnoissamme. Emme silti ole vieläkään tyytyväisiä – matkamme kohti hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita jatkuu.

Lue lisää matkastamme kohti hiilineutraaliutta