Jousiteräksiksi nimitetään laajaa kirjoa erilaisia teräksiä, joista valmistetaan jousia etupäässä ajoneuvoihin ja teollisuuskäyttöön. Nämä teräkset ovat yleensä niukkaseosteisia mangaaniteräksiä tai keski- tai runsashiilisiä teräksiä, joilla on erittäin suuri myötölujuus. Hyvän myötölujuuden ansiosta jousiteräksestä tehty kappale palautuu kovastakin taivutuksesta tai kierrosta alkuperäiseen muotoonsa. Jos jouseen kohdistuu väsyttävää kuormitusta, sen pinnanlaadulle ja sisäiselle puhtaudelle asetetaan suuret vaatimukset (ts. epämetallisia sulkeumia on oltava vähän).

Ovakon tuoteluettelo

Lataa PDF