Decorative image

Tutkimus- ja kehitysprosessimme ovat kolmivaiheisia

  1. Ovako tunnistaa markkinoilla olevan tarpeen, usein tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tarpeen täyttämiseksi käynnistetään tarvittavat lyhyen tai pitkän aikavälin projektit. Keskiössä ovat aina lopulliset ominaisuudet ja sovellukset.
  2. Varsinainen kehitysprosessi alkaa. Ovako testaa teräksiä eri menetelmillä haluttujen ominaisuuksien varmistamiseksi.
  3. Tuloksena on markkinoille kypsä teräs, jolla on aiempaa paremmat ominaisuudet, esimerkiksi parempi kuonapuhtaus tai paremmat mekaaniset ominaisuudet. Tässä vaiheessa olennaista on kertoa asiakkaille, kuinka uutta terästä olisi viisasta käyttää.


Hyvä esimerkki T&K-työn tuloksista on vuonna 2017 markkinoille tuotu Hybrid Steel®. Se on tulosta uudesta seostusstrategiasta, jonka tavoitteena oli kolme kertaa tavanomaista terästä suurempi vetolujuus korkeissa lämpötiloissa.

Teräksen lopullinen päästö tehdään suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa, joten lämpökäsittelystä aiheutuvat mittamuutokset ovat hyvin vähäisiä. Asiakkaan etuna on mahdollisuus säästää merkittävästi tuotantokustannuksissa tai jopa eliminoida tiettyjä prosessivaiheita kokonaan. Komponentti voidaan esimerkiksi koneistaa lopullisiin mittoihin aiempaa pehmeämmässä tilassa, jota seuraa yksinkertainen lämpökäsittely täyteen lujuuteen – olennaisesti helpompi ja halvempi prosessi.

Ovako Product Catalog
Tuoteluettelo

Lataa PDF

 

Me teimme sen! Mutta emme ole vielä tyytyväisiä

Melkoinen matka! Terästuotantomme muuttaminen vastuullisemmaksi vaati vuosien kovan työn. Vuonna 2022 saavutimme hiilineutraaliuden toiminnoissamme. Emme silti ole vieläkään tyytyväisiä – matkamme kohti hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita jatkuu.

Lue lisää matkastamme kohti hiilineutraaliutta