Putkituotteemme ovat tasalaatuisia ja mittatarkkoja, joten isot työstövarat ovat tarpeettomia. Ovakon putkituotteita ja ainesputkia käytetään sovelluksiin, joissa materiaalille asetetaan erityisen kovia vaatimuksia, esimerkiksi laakeri-, auto- ja konepajateollisuudessa sekä hydrauliikassa.

Tarjoamme asiakaspalvelun optimoimiseksi vakioputkia myös pieninä tilausmäärinä ja tavanomaista tehdastoimitusta lyhyemmillä toimitusajoilla. Näitä vakiovalikoimia on kaksi. Laakeriteräsohjelma käsittää noin 350 putkikokoa ulkohalkaisijoilla 50–243 mm. Ovako 280 -ohjelma käsittää standardin EN 10294 mukaisia mikroseostetusta Ovako 280 -teräksestä valmistettuja ainesputkia. Ovako 280 -ainesputkien varasto-ohjelma sisältää noin 250 mittaa ulkohalkaisija-alueella 30–256,5 mm.

Sekä laakeriteräsputkissa että Ovako 280 -ainesputkissa on tarkat koneistusvarat. Kaikille tuotteille taataan valmismitta sorvattuna, joko sisältä tai ulkoa kiinnitettynä. Molempien vakio-ohjelmien putkia on saatavissa tehdastoimituksena sekä nimetyiltä myyntiyhtiöiltä ja jälleenmyyjiltä. Laakeriteräsputki- ja Ovako 280 -ainesputkiohjelman lisäksi toimitamme putkia kaikissa Ovakon vakioteräslajeissa.

Hiilidioksidipäästöjen maailmanlaajuinen vähentäminen vaatii älykkäämpiä tuoteratkaisuja ja uudelleen ajattelua monilla tasoilla: jokaisesta tuotekilosta on saatava enemmän irti, on käytettävä vähemmän raaka-aineita ja fossiilisia energianlähteitä on korvattava fossiilivapaalla sähköllä. Lue lisää Ovakon matkasta kohti hiilineutraaliutta

Seamless tubes and hollow bar
Informative image: cromax hollow steel bar

Kuumavalssatut ja kylmämuokatut putket

Putkituotteemme myydään yleensä ennalta määrättyyn käyttötarkoitukseen. Käytön helpottamiseksi takaamme kaikille putkillemme valmismitan koneistuksen jälkeen. Tuotantomme tähtää aina loppumittoihin, jotka ovat mahdollisimman lähellä valmiiksi koneistettua kappaletta, joten pituuteen 2,5 x ulkohalkaisija asti pystytään takaamaan erittäin pieni työvara niin ulkoa kuin sisältä kiinnitettäessä. Pidemmät putket edellyttävät jonkin verran suurempaa työvaraa.

Toleranssit

Koneistuksen työvarat lasketaan putken valmistustoleranssien perusteella. Jotta työvarat voitaisiin pitää mahdollisimman pieninä, Ovakon putkituotannon koko mitta-alueen toleranssit ovat erittäin tarkat niin ulkohalkaisijan ja seinämäpaksuuden kuin muidenkin ominaisuuksien suhteen, mukaan lukien suoruus ja ympyrämäisyys. Käytännössä tämä säästää koneistustyötä, antaa paremman saannon ja säästää osavalmistuksen kustannuksia.

Maksimisuoruuspoikkeama on 1 mm per 1 000 mm:n mittapituus, ja maksimiympyrämäisyyspoikkeama on 65 prosenttia ulkohalkaisijan toleranssista.

informative image: Measuring steel

Putkesta valmistetut puolivalmiit komponentit

Yritykset ostavat yhä yleisemmin esikoneistettuja tai kokonaan valmiita komponentteja. Ovako on vastannut tarpeeseen investoimalla komponenttivalmistukseensa, eritoten katkaistujen aihioiden tuotantoon. Tuotantojärjestelmämme mahdollistaa sekä lyhyet toimitusajat että tuotteiden optimoinnin asiakkaan tarpeiden mukaan. Monipuolinen konekantamme soveltuu niin pienerien valmistukseen kuin massamaiseen sarjatuotantoon. Ovakolla on mittava kokemus hyvin monenlaisista käyttökohteista, ja tunnemme luonnollisesti omat tuotteemme erinomaisesti, joten pystymme tarjoamaan toimivat ratkaisut kaikenlaiseen tarpeisiin.

Tuotanto-ohjelma

Puolivalmiiden komponenttien halkaisijat, toleranssit ja pintakäsittelyt ovat samat kuin täysimittaisissa putkissa.

Ulkohalkaisija: 25–254 mm

Pituus: 10–5 000 mm

Katkaistut putket voidaan tilauksesta toimittaa sinkopuhallettuina.

Muut kuin kohtisuoraan katkotut putket vastaavat yllä esitettyjä toleransseja seuraavin rajoituksin:

  • Katkaistun pinnan kohtisuoruuspoikkeama on korkeintaan 1,0 % ulkohalkaisijasta.
  • Jos kohtisuoruuspoikkeama ylittää tämän toleranssiarvon, toleranssi määräytyy poikkeaman mukaan.
Ovako employees at head office
Informative image: Ovako Packaging

Pakkaus

Komponentit toimitetaan kaulukselliselle kuormalavalle joko satunnaisesti ladottuna tai pinottuna. Kuljetustavasta riippuen komponentit jätetään suojaamatta tai pakataan vahapaperiin tai kutistemuoviin. Myös asiakaskohtaisesta pakkauksesta voidaan sopia.

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application