Informative image: cromax hollow steel bar

Kuumavalssatut ja kylmämuokatut putket

Putkituotteemme myydään yleensä ennalta määrättyyn käyttötarkoitukseen. Käytön helpottamiseksi takaamme kaikille putkillemme valmismitan koneistuksen jälkeen. Tuotantomme tähtää aina loppumittoihin, jotka ovat mahdollisimman lähellä valmiiksi koneistettua kappaletta, joten pituuteen 2,5 x ulkohalkaisija asti pystytään takaamaan erittäin pieni työvara niin ulkoa kuin sisältä kiinnitettäessä. Pidemmät putket edellyttävät jonkin verran suurempaa työvaraa.

Toleranssit

Koneistuksen työvarat lasketaan putken valmistustoleranssien perusteella. Jotta työvarat voitaisiin pitää mahdollisimman pieninä, Ovakon putkituotannon koko mitta-alueen toleranssit ovat erittäin tarkat niin ulkohalkaisijan ja seinämäpaksuuden kuin muidenkin ominaisuuksien suhteen, mukaan lukien suoruus ja ympyrämäisyys. Käytännössä tämä säästää koneistustyötä, antaa paremman saannon ja säästää osavalmistuksen kustannuksia.

Maksimisuoruuspoikkeama on 1 mm per 1 000 mm:n mittapituus, ja maksimiympyrämäisyyspoikkeama on 65 prosenttia ulkohalkaisijan toleranssista.

informative image: Measuring steel

Putkesta valmistetut puolivalmiit komponentit

Yritykset ostavat yhä yleisemmin esikoneistettuja tai kokonaan valmiita komponentteja. Ovako on vastannut tarpeeseen investoimalla komponenttivalmistukseensa, eritoten katkaistujen aihioiden tuotantoon. Tuotantojärjestelmämme mahdollistaa sekä lyhyet toimitusajat että tuotteiden optimoinnin asiakkaan tarpeiden mukaan. Monipuolinen konekantamme soveltuu niin pienerien valmistukseen kuin massamaiseen sarjatuotantoon. Ovakolla on mittava kokemus hyvin monenlaisista käyttökohteista, ja tunnemme luonnollisesti omat tuotteemme erinomaisesti, joten pystymme tarjoamaan toimivat ratkaisut kaikenlaiseen tarpeisiin.

Tuotanto-ohjelma

Puolivalmiiden komponenttien halkaisijat, toleranssit ja pintakäsittelyt ovat samat kuin täysimittaisissa putkissa.

Ulkohalkaisija: 25–254 mm

Pituus: 10–5 000 mm

Katkaistut putket voidaan tilauksesta toimittaa sinkopuhallettuina.

Muut kuin kohtisuoraan katkotut putket vastaavat yllä esitettyjä toleransseja seuraavin rajoituksin:

  • Katkaistun pinnan kohtisuoruuspoikkeama on korkeintaan 1,0 % ulkohalkaisijasta.
  • Jos kohtisuoruuspoikkeama ylittää tämän toleranssiarvon, toleranssi määräytyy poikkeaman mukaan.
Ovako employees at head office
Informative image: Ovako Packaging

Pakkaus

Komponentit toimitetaan kaulukselliselle kuormalavalle joko satunnaisesti ladottuna tai pinottuna. Kuljetustavasta riippuen komponentit jätetään suojaamatta tai pakataan vahapaperiin tai kutistemuoviin. Myös asiakaskohtaisesta pakkauksesta voidaan sopia.

 

Me teimme sen! Mutta emme ole vielä tyytyväisiä

Melkoinen matka! Terästuotantomme muuttaminen vastuullisemmaksi vaati vuosien kovan työn. Vuonna 2022 saavutimme hiilineutraaliuden toiminnoissamme. Emme silti ole vieläkään tyytyväisiä – matkamme kohti hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita jatkuu.

Lue lisää matkastamme kohti hiilineutraaliutta