Teräksen karkaisu edellyttää, että rautamatriisissa on tietty määrä hiiltä. Mitä suurempi teräksen hiilipitoisuus on, sitä kovemmaksi se voidaan karkaista. Läpikarkenevan teräksen hiilipitoisuus on suhteellisen suuri. Kappaleen kovuus kasvaa kauttaaltaan, pinnasta ytimeen saakka, mistä tulee nimitys läpikarkaistu. Läpikarkaistut teräskappaleet ovat suhteellisen hauraita ja murtuvat helposti iskusta tai äkkinäisestä kuormituksesta.

Läpikarkenevia laakeriteräksiä käytetään tyypillisesti vierintälaakereiden osiin sekä myös muihin koneenosiin, jotka vaativat hyvää väsymislujuutta, esimerkiksi dieselmoottoreiden ruiskutusjärjestelmiin.

Ovakon tuoteluettelo

Lisää PDF