Miten edistämme kestävän kehityksen SDG3-tavoitteiden saavuttamista

 • Edistämällä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, erityisesti konserninlaajuisen Safety at Work -ohjelman päivitetyn turvallisuusstandardin avulla.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG4-tavoitteiden saavuttamista

 • Kehittämällä jatkuvasti työntekijöidemme ammatillista osaamista.
 • Edistämällä toimintapaikkakuntiemme oppilaitoksia ja tekemällä niiden kanssa yhteistyötä.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG5-tavoitteiden saavuttamista

 • Pyrkimällä jatkuvasti lisäämään naispuolisten työntekijöiden määrää.
 • Kasvattamalla naisten määrää johtajatasolla.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG6-tavoitteiden saavuttamista

 • Kierrättämällä tuotannon prosessivesiä.
 • Vesistöihin laskettavat prosessivedet puhdistetaan tehtaiden omilla puhdistamoilla.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG7-tavoitteiden saavuttamista

 • Tuotanto perustuu fossiilittomaan sähköenergiaan. 
 • Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen.
 • Prosessi syntyvä ylimääräinen lämpö hyötykäytetään alueen lämpölaitoksissa jos mahdollista.
 • Ovakon terästuotteet luovat edellytyksiä yhä keveämpien teräskomponenttien valmistukselle, jolloin tuloksena on entistä energiatehokkaampi lopputuote.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG8-tavoitteiden saavuttamista

 • Noudatamme voimassa olevia työehtosopimuksia, kunnioitamme ihmisoikeuksia ja järjestämme työntekijöille asianmukaiset työskentelyolosuhteet.
 • Kaikkiin uusiin toimitussopimuksiin sisällytetään toimittajaohjeet (Supplier Code of Conduct), joissa asetetaan vaatimukset esimerkiksi toiminnan eettisyydelle, korruption ehkäisemiselle, työolosuhteille ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG9-tavoitteiden saavuttamista

 • Tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksena syntyy uusia, entistä paremmin kestävää kehitystä edistäviä tuotteita.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG12-tavoitteiden saavuttamista

 • Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysromu. Kierrättämällä terästä Ovako nivoo asiakkaansa osaksi kestävää kiertotaloutta.
 • Tuotantoprosessin jatkuva parantaminen pienentää päästöjämme ilmaan ja vesistöihin.
 • Valmistusprosessimme tuloksena syntyy terästuotteita, jotka pienentävät niiden käyttöön liittyvää hiilijalanjälkeä koko elinkaarensa ajan.

Miten edistämme kestävän kehityksen SDG13-tavoitteiden saavuttamista

 • Tuotannon ilmastovaikutus on merkittävästi maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi.
 • Tuotteemme sisältävät vähän epäpuhtauksia, minkä ansiosta asiakkaat pystyvät valmistamaan keveämpiä ja pienempiä komponentteja, mikä puolestaan pienentää tuotteiden käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.
Ovako Sustainability Report 2020

Lataa PDF