Vuodesta 2015 lähtien Ovako on tehokkailla prosesseillaan, fossiilittoman sähkön käytöllä ja investointeihin sitoutumisella vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 58 % (perustuu kalenterivuoteen). Esimerkkinä tästä on fossiilittomien polttoaineiden hyödyntäminen lämpökäsittelyssä, mikä alentaa hiilijalanjälkeä 80 % maailmanlaajuiseen keskiarvoon verrattuna. Jo vuoden 2022 alusta Ovako tarjoaa tuotteita, joiden tuotanto pohjautuu täysin hiilineutraaliin tuotantoon. Tämä toteutuu kompensoimalla jäljelle jääneet hiilipäästöt päästöoikeuksilla. 

Ovako erottuu muista toimijoista käyttämällä tuotannon pääraaka-aineena rautamalmin sijasta yksinomaan rautaromua. Koska terästä voi kierrättää rajattomasti heikentämättä materiaaliominaisuuksia, Ovakon terästuotannolla pystytään hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia tinkimättä teräksen laadusta.

Olemme lajitelleet ympäristötoimenpiteemme seuraaviin osa-alueisiin ilmasto, tehokkaat prosessit, ilmastoviisaat tuotteet, recyclability & recycled content and kemikaalien käyttö.

Ovakon vastuullisuusraportit ja tavoitteet ja tiestämme kohti hiilineutraaliutta.

 

decorative image: environment