Suunniteltu helposti viimeisteltäväksi

Koska IQ-terästen sisältämät sulkeumat ovat pienempiä ja hajanaisempia, teräs kestää kaikissa suunnissa huomattavasti isompia mekaanisia kuormia kuin tavanomaiset teräkset. Tästä syystä komponenteista, vaihteista, laakereista ja muista kriittisistä koneenosista voidaan tehdä keveämpiä ja hoikempia. Näiden terästen ansiosta asiakkaamme pystyvät kehittämään uusia suunnitteluratkaisuja ja parantamaan lopputuotteiden suorituskykyä.

IQ-teräkset ovat jo vakiinnuttaneet asemansa autoteollisuuden sovelluksissa, joissa komponenttiin kohdistuu isoja paineita. Korkeita ja syklisiä ruiskutuspaineita kehittävät modernit dieselmoottorit ovat osoittautuneet niille ihanteelliseksi käyttökohteeksi. Toinen vahva nouseva käyttöalue ovat voimansiirtokomponentit.

IQ-Steel®:n etuja

  • 40–100 prosenttia suurempi väsymislujuus yksinkertaisessa taivuttavassa kuormituksessa riippuen nykyisestä teräksestä.
  • Jopa 130 prosenttia suurempi väsymislujuus moniakselisessa taivuttavassa kuormituksessa riippuen nykyisestä teräksestä.
  • Luo edellytyksiä merkittävillä konstruktiomuutoksille seuraavan sukupolven lopputuotteissa.

Pitkäikäisempiä komponentteja

Teräskomponenttien väsyminen ja sen vaikutus komponentin käyttöikään on Ovakon asiakkaiden isoimpia huolia. Jatkuvasti kasvavat suorituskykyvaatimukset edellyttävät myös materiaaliominaisuuksien kehittämistä. IQ-Steel®-terästen mahdollisuudet johtuvat siitä, että ne kestävät pitkäkestoisesti tavanomaisia teräksiä isompia ja monimutkaisempia kuormia. Tässä on syy siihen, että moni maailmanlaajuisesti laatujohtajana tunnettu konevalmistaja luottaa IQ-Steel®-teräksiin. Parhaimmillaan IQ-Steel®-terästen suorituskyky ja hiiletyskarkaistun pinnan ominaisuudet optimoiva seostus voivat eliminoida valmistusprosessista esimerkiksi kuulapuhalluksen tarpeen.

IQ-prosessi soveltuu kaikille Ovakon teräslajeille. Neuvomme myös, miten IQ-Steel®-perheen teräksiä voidaan parhaiten hyödyntää vaativiin sovelluksiin tarkoitetuissa komponenteissa.

 

Me teimme sen! Mutta emme ole vielä tyytyväisiä

Melkoinen matka! Terästuotantomme muuttaminen vastuullisemmaksi vaati vuosien kovan työn. Vuonna 2022 saavutimme hiilineutraaliuden toiminnoissamme. Emme silti ole vieläkään tyytyväisiä – matkamme kohti hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita jatkuu.

Lue lisää matkastamme kohti hiilineutraaliutta