Suunniteltu helposti viimeisteltäväksi

Koska IQ-terästen sisältämät sulkeumat ovat pienempiä ja hajanaisempia, teräs kestää kaikissa suunnissa huomattavasti isompia mekaanisia kuormia kuin tavanomaiset teräkset. Tästä syystä komponenteista, vaihteista, laakereista ja muista kriittisistä koneenosista voidaan tehdä keveämpiä ja hoikempia. Näiden terästen ansiosta asiakkaamme pystyvät kehittämään uusia suunnitteluratkaisuja ja parantamaan lopputuotteiden suorituskykyä.

IQ-teräkset ovat jo vakiinnuttaneet asemansa autoteollisuuden sovelluksissa, joissa komponenttiin kohdistuu isoja paineita. Korkeita ja syklisiä ruiskutuspaineita kehittävät modernit dieselmoottorit ovat osoittautuneet niille ihanteelliseksi käyttökohteeksi. Toinen vahva nouseva käyttöalue ovat voimansiirtokomponentit.

 

Ovakolle useiden vuosikymmenien tutkimustoiminnan myötä kertynyt tietämys väsymisilmiöistä antaa perusteellisen ymmärryksen materiaalivikojen koon ja väsymislujuuden välisestä vuorovaikutuksesta. Pitkänomaisilla sulkeumilla on merkittävä vaikutus minkä tahansa koneenosan mekaanisiin ominaisuuksiin, koska tällaiset sulkeumat rikkovat teräksen metallurgiaa, heikentävät väsymislujuutta ja toimivat säröjen ydintymiskohtina. Siksi sulkeumat pitää minimoida. IQ-terästen ominaisuudet poikkeavat erinomainen kuonapuhtauden ansiosta tavanomaisista teräksistä. Koska teräs on puhtaampaa ja sulkeumat ovat pienempiä ja paljon vähemmän pitkänomaisia, IQ-teräkset käyttäytyvät valssauksen jälkeen isotrooppisemmin. Näin teräksestä valmistetut komponentit ovat luotettavampia, tasalaatuisempia ja suorituskykyisempiä kaikissa suunnissa, eikä ainoastaan valssaussuunnassa.

Teräksenostajan digitaalinen työkalu: Steel Navigator

Ovakon Steel Navigator tekee oikean teräksen valinnan kuonapuhtautta vaativiin sovelluksiin helpommaksi kuin koskaan. Voit hakea teräksiä materiaaliominaisuuksien, käyttötarpeen tai lopputuotteen perusteella. Voit verrata ominaisuuksia standarditeräksiin. Ohjelma laskee valmiiksi myös työstökoneille lastuamisarvot, joilla säästät aikaa ja teriä. Digitaalinen lämpökäsittelyopas auttaa säästämään aikaa ja rahaa ennustamalla, miten koostumukseltaan määrätty terästanko käyttäytyy lämpökäsittelyn jälkeen. Olipa käyttökohteesi mikä tahansa, verkkotyökalumme auttavat löytämään satojen laatuterästen joukosta juuri tarpeitasi vastaavan tuotteen.

Tutustu tarkemmin Steel Navigator