Ovako on terästeollisuuden johtava hiilipäästöjen leikkaaja koko tuotantoketjun huomioon otettuna. Kuumavalssattujen tankojemme hiilijalanjälki kehdosta portille on 80 % maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi. Hiilipäästöjen pienentäminen on yksi painopistealueistamme, ja teemme jatkuvasti töitä parantaaksemme prosessiemme tehokkuutta ja toimintamme vastuullisuutta. Lue aiheesta lisää yritysvastuuraportistamme.

Vuodesta 2015 lähtien olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjä toiminnoissamme 55 %. Tavoitteenamme on vähentää niitä 80 % vuoteen 2030 mennessä.


Terästeollisuuden suurimpia haasteita on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen teräksen kuumentamisessa valssausta varten. Vuonna 2020 Ovako suoritti onnistuneen täyden mittakaavan kokeen, jossa kuumennusuunissa käytettiin polttoaineena vetyä. Koe osoitti, että vetyä voidaan käyttää teräksen kuumentamiseen.

Lue lisää tästä kiinnostavasta, laatuaan maailman ensimmäisestä kokeesta.

Lue kestävän kehityksen tavoitteistamme.

Lue lisää Ovakon tiestä kohti hiilineutraaliutta.

 

Ympäristötuoteselosteet ja ilmastoselosteet

Ympäristötuoteseloste (EPD®) on todennettu ja rekisteröity asiakirja, jossa annetaan läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista niiden koko elinkaaren ajalta.

Ovakon julkaisemat EPD:t kattavat Ovakon Hoforsin, Imatran sekä Smedjebackenin ja Boxholmin (Smebox) tehtaiden kuumavalssatun tangon tuotannon kaikki ympäristövaikutukset. Lisäksi Ovako tekee selkoa toimintansa hiilijalanjäljestä ilmastoselosteilla. Tietojen pohjana on kuumavalssattujen tankojen valmistuksen kattava elinkaarianalyysi ns. kehdosta portille -periaatteen mukaisesti. Se käsittää kaiken kierrätysromun ja seosaineet, kuljetukset, energian sekä tuotannossa syntyvät jätteet, prosessiin käytettävien tuotteiden ja palvelujen vaikutukset sekä tuotannon tuotoshävikin.

Ympäristötuoteselosteissa käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi kasvihuonekaasujen päästöt, vedenkulutus, happamoituminen, alailmakehän otsoni, uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen ja rehevöityminen. Tietojen perustana on Ovakon terästen keskimääräinen koostumus, minkä lisäksi voidaan tarvittaessa toimittaa tietoa eri terästuotteiden arvoista erilaisilla seostuksilla. Lisätietoja löydät alla olevan hiilijalanjälkilaskurin kuvauksesta.

Ovakon ympäristötuoteselosteiden ja ilmastoselosteiden avulla yhtiön hiilijalanjälkeä voidaan verrata kehdosta portille -periaatteen mukaisesti maailmanlaajuiseen keskiarvoon. Nämä tiedot auttavat asiakkaita tekemään valistuneita päätöksiä teräshankinnoissaan. EPD:t osoittavat, että Ovakon tuotteiden hiilijalanjälki on 80 % kuumavalssattujen terästuotteiden maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi.

Ovakon ympäristötuoteselosteet ja ilmastoselosteet ovat ladattavissa alla.

 

 

Hiilijalanjälkilaskuri

Hiilijalanjälkilaskurissa (Carbon Footprint Calculator) hyödynnetään Ovakon kuumavalssatun tangon elinkaarianalyysia. Huomioon otetaan myös jatkojalostusvaiheiden sekä eri seostusvaihtoehtojen vaikutukset hiilidioksidipäästöihin. Laskurin tietojen avulla asiakkaat voivat vertailla tuotteita ja laskea omien tuotteidensa hiilijalanjäljen. Asiakkaat voivat myös toimittaa omille asiakkailleen toimittajien mielekkääseen vertailuun tarvittavaa dataa. Laskurin kehitystyössä oli mukana Ruotsin valtion tutkimuslaitos RISE.