Nuorrutus on kaksivaiheinen lämpökäsittelyprosessi. Ensin komponentti karkaistaan, jolloin teräs austenoidaan noin 900 °C:n lämpötilassa ja sammutetaan nopeasti veteen tai öljyyn. Toisessa vaiheessa teräs päästetään haluttujen materiaaliominaisuuksien saavuttamiseksi. Nuorruttamalla saadaan hienorakeinen, homogeeninen mikrorakenne. Nuorrutetulle teräkselle on tyypillistä suuri lujuus ja hyvä sitkeys.

Ovakon tuoteluettelo

Lataa PDF