Ovako etsii jatkuvasti uusia kykyjä. Kyse on lähinnä oikean osaamisen löytämisestä oikeaan tehtävään oikeaan aikaan. Meillä on paljon tarjottavana teräville nuorille – riippumatta siitä, mikä on koulutustaustasi.

Tällä hetkellä toimintamme on laajenemassa, tähtäämme uusille kansainvälisille markkinoille. Olemme kesästä 2018 lähtien olleet osa Nippon Steel Corporation -konsernia, joka on maailman kolmanneksi suurin teräksen tuottaja. Tavoitteemme on vahvistaa asemaamme kansainvälisesti valikoiduissa niche-segmenteissä.

 

Koululaiset ja opiskelijat ovat tervetulleita meille tehdasvierailuille. Osallistumme mielellämme opiskelijoiden lopputyöprojekteihin. Se voi olla lähtölaukaus mielenkiintoiselle uralle!

Opinnäytetyöt

Ovakossa toteutetaan joka vuosi monia eri alojen lopputyöprojekteja. Ne ovat osa toimintamme jatkuvaa kehittämistä ja tähtäävät uusiin tuotteisiin ja uuteen tai parannettuun tuotantoteknologiaan.

Jos haluat tehdä opinnäytteesi yhteistyössä Ovakon kanssa, kerro minkälaisesta projektista olet kiinnostunut, kerro itsestäsi ja liitä mukaan ansioluettelosi. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä ja esittää toiveesi tai ideasi toimintaamme liittyvästä opinnäyteprojektista.

Meille ensisijaista on ymmärtää, mitä asiakkaat odottavat terästuotteiltamme, ja varmistaa, että odotukset täyttyvät. Teräs- ja komponenttituotannon kehittäminen edellyttää tinkimättömiä tieteellisiä periaatteita, ja tuotantoprosessimme ovat kaikin tavoin ”high-tech”.

Avoinna olevat opinnäytepaikat näkyvät täältä

Opinnäytetyön vaatimuksia

  • Opinnäytteen on oltava korkeakoulutason lopputyö.
  • Opinnäytteen tekijällä on oltava vastuullinen tarkastaja ja mentori/yhteyshenkilö sekä oppilaitoksen että Ovakon puolelta.
  • Projektin päätteeksi on laadittava kirjallinen raportti, joka esitellään suullisesti Ovakon järjestämässä tilaisuudessa.
  • Ovakon salassapitokäytännöt saattavat rajoittaa työn ja siitä laaditun esitelmän julkisuutta.
  • Rahallinen korvaus riippuu suoritetuista opintopisteistä. Maksutavasta sovitaan asiasta vastaavan HR-yhteyshenkilön kanssa.

Kouluille ja yliopistoille

Teollisuus on keskeinen osa yhteiskuntaamme, ja Ovako arvostaa siitä kiinnostuneita nuoria aikuisia. Kukapa tietää, ehkä projektityöstä tai tehdasvierailusta poikii aikanaan työura perusteollisuudessa.

Olemme mielellämme yhteistyössä koulujen ja opiskelijoiden kanssa riippumatta koulutusalasta tai kansallisuudesta. Ovemme ovat avoimet kaikille vierailijoille, joita kiinnostaa korkealaatuisen koneenrakennusteräksen valmistus. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan siihen Ovakon yksikköön, johon haluaisit tulla tutustumaan tai jonka kanssa haluat keskustella mahdollisesta yhteistyöstä.