Pyrimme systemaattisesti parantamaan työolosuhteita kehittämällä koneturvallisuutta, tekemällä turvallisuustarkastuksia ja varmistamalla, että kaikissa muutostilanteissa tehdään asianmukaiset riskinarvioinnit.

Vuoden 2015 tasosta poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä on vähentynyt 90 % ja pitkän tähtäimen tavoitteemme on olla täysin tapaturmaton yhtiö.

Ovakon tavoitteena on terve ja työkykyinen henkilöstö. Sairaudet pyritään tunnistamaan niin varhain kuin mahdollista, ja terveysongelmiin pyritään löytämään yksilölliset ratkaisut. Kaikissa Ovakon yksiköissä on työterveyspalvelut, joiden painopisteitä ovat yhteistyö yksikön johdon kanssa, innostaminen terveellisiin elintapoihin, liikuntaseteleistä ja vastaavista eduista huolehtiminen, mahdollisuuksien tarjoaminen terveyttä edistävään toimintaan ja henkilöstön virkistystoiminnan rahallinen tukeminen.

Ovako employees at production site

Tavoite

Turvallisuus on Ovakolle ykkösprioriteetti. Pitkän aikavälin tavoitteena on päästä kokonaan eroon tapaturmista.

 

 

Open vacancies