Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Siksi työntekijät tulevat aina muun edelle ja työturvallisuus on Ovakolle niin tärkeä asia.

Pyrimme systemaattisesti parantamaan työolosuhteita kehittämällä koneturvallisuutta, tekemällä turvallisuustarkastuksia ja varmistamalla, että kaikissa muutostilanteissa tehdään asianmukaiset riskinarvioinnit.

Pitkän aikavälin päämääränä on päästä tapaturmista kokonaan eroon. Vuodesta 2015 lähtien työajan menetyksiin johtaneiden tapaturmien taajuus on puolittunut.

Ovakon tavoitteena on terve ja työkykyinen henkilöstö. Sairaudet pyritään tunnistamaan niin varhain kuin mahdollista, ja terveysongelmiin pyritään löytämään yksilölliset ratkaisut. Kaikissa Ovakon yksiköissä on työterveyspalvelut, joiden painopisteitä ovat yhteistyö yksikön johdon kanssa, innostaminen terveellisiin elintapoihin, liikuntaseteleistä ja vastaavista eduista huolehtiminen, mahdollisuuksien tarjoaminen terveyttä edistävään toimintaan ja henkilöstön virkistystoiminnan rahallinen tukeminen.

Tavoite

Turvallisuus on Ovakolle ykkösprioriteetti. Pitkän aikavälin tavoitteena on päästä kokonaan eroon tapaturmista.

 

 

Open vacancies