Ovakolla annetaan suuri arvo toiminnan jatkuvalle parantamiselle – niin sisäisesti, oman toiminnan kannalta, kuin asiakkaan kokeman palvelun kannalta. Olemme kiteyttäneet Ovakon hengen kolmeen arvoon ohjenuoraksi koko henkilöstön työlle.

Vastuullinen

Ovakon työntekijät kantavat vastuun tehtävistään ja toisistaan ja kantavat vastuunsa koko yhteiskuntaa kohtaan.

Osaava

Ovakon työntekijät soveltavat tietojaan ja tekevät yhteistyötä kehittääkseen asiakkaille parempia ratkaisuja.

Uudistuva

Ovakon työntekijät osallistuvat yhtiön toiminnan kehittämiseen ja ideointiin.

 

Ovako core values

 

 

Open vacancies