Kemikaalien käyttö

Ovakolla on käytössä ennakoiva prosessi kemikaalien käytön katselmointia ja arviointia varten. Sen päätavoite on, että tuotannossa käytettävät kemikaalit eivät aiheuta haittaa ympäristölle tai työntekijöiden tai muiden ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle ja että kemikaalien käyttö on sovellettavan Euroopan unionin ja kansallisen kemikaalilainsäädännön mukaista. Ovakolla on käytössä koko organisaation kemikaalien käytön kattava hallintajärjestelmä. Hallintajärjestelmän tavoitteena on vähentää aktiivisesti vaarallisten kemiallisten aineiden käyttöä kaikissa Ovakon tuotantoprosesseissa korvaamalla oma-aloitteisesti vaarallisia aineita vähemmän vaarallisilla ja varmistamalla tarvittavat turvallisuustoimenpiteet. Järjestelmä sisältää kemikaalien hankinnan, käytön ja varastoinnin sekä jätteiden käsittelyn.

Kaikki Ovakon tuotteet ja kemikaalien käyttö yhtiön toiminnassa täyttävät EU-lainsäädännön ja kansallisten lakien vaatimukset, mukaan lukien REACH-asetus, RoSH-direktiivi, EU:n biosidituoteasetus, POP-asetus, GADSL sekä Yhdysvaltain liittovaltion myrkyllisten aineiden valvontalaki (TSCA) ja Kalifornian osavaltion juomaveden turvallisuutta ja vaarallisten aineiden sääntelyä koskeva laki (Proposition 65). REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luettelossa (liite XIV) olevia aineita ei käytetä tuotantoprosesseissa lukuun ottamatta Cromax-yksiköiden käyttämää kromitrioksidia. Kromitrioksidin käytölle on saatu lupa REACH-asetuksen menettelyjen mukaisesti (Authorization; REACH/20/18/10, REACH/20/18/11, REACH/20/18/13).

Ovako on rekisteröinyt kaikki tuotteensa, joita REACH-asetuksen rekisteröintivelvoite koskee. Kaikki rekisteröidyt tuotteet ovat sivutuotteita: valssaushilse, rautasulfaatti ja valokaariuunin kuona. Ovako on kaikkien muiden käyttämiensä kemikaalien osalta jatkojalostuskäyttäjä, joita REACH-asetuksen rekisteröintivelvoite ei koske.

Terästuotteet ovat REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 tarkoittamia esineitä (articles). Kaikki Ovakon tuotteiden tarkoituksellisesti lisätyt seosaineet on luokiteltu nikkeliä lukuun ottamatta vaarattomiksi. Niukkaseosteisten terästen seosaineet sitoutuvat lujasti teräksen kemialliseen rakenteeseen. Johtuen tästä sekä teräksen pinnalle muodostuvasta suojaavasta hapettumiskerroksesta minkä tahansa terässeoksessa olevan aineen vapautuminen ympäristöön terästä asianmukaisesti käytettäessä on erittäin vähäistä ja merkityksetöntä.

Lisätietoja Ovakon kemikaalien käytöstä on saatavissa oheisista tiedotteista.

Vakuutus kemiallisten aineiden käytöstä koskien Ovakon yksiköitä: Ovako Sweden AB (Hällefors ja Hofors), Ovako Bar AB (Smedjebacken ja Boxholm) sekä Ovako Imatra Oy AB.

Vakuutus kemiallisten aineiden käytöstä koskien Ovakon Cromax –yksiköitä (Hallstahammar, Redon ja Molinella).

Informative image: Chemicals