Puolivalmiit komponentit tarjoavat usein kustannustehokkaan ratkaisun, koska niiden avulla voidaan vähentää omia varastoja, katkontaa ja muita koneistuksia ja kiinteitä kustannuksia saadaan muutettua vaihtuviksi kustannuksiksi. Ovakolla on laajat mahdollisuudet valmistaa puolivalmiita komponentteja joustavasti erilaisiin valmiusasteisiin.

Yhteistä niille kaikille ovat tarkat toleranssit sekä tasaisen korkea laatu. Puolivalmiiden komponenttien lähtökohtana voi olla niin kuumavalssattu, kuorimasorvattu, hiottu kuin vedetty tanko. Kaiken tyyppisiä puolivalmiita komponentteja on saatavissa laajalla mitta-alueella ja eri teräslajeina.

Hiilidioksidipäästöjen maailmanlaajuinen vähentäminen vaatii älykkäämpiä tuoteratkaisuja ja uudelleen ajattelua monilla tasoilla: jokaisesta tuotekilosta on saatava enemmän irti, on käytettävä vähemmän raaka-aineita ja fossiilisia energianlähteitä on korvattava fossiilivapaalla sähköllä. Lue lisää Ovakon matkasta kohti hiilineutraaliutta

Pre-Components

Ovakon puolivalmiiden komponenttien edut

  • Koneisiin sidottuja kiinteitä kustannuksia voidaan muuttaa vaihtuviksi kustannuksiksi
  • Varastoihin sidottua pääomaa vapautuu
  • Hankala ja aikaa vievä pitkän tavaran käsittely jää pois
  • Lastujen ja katkontaromun käsittely jää pois
  • Kuljetuskustannukset jopa 2/3 pienemmät verrattuna pitkiin tuotteisiin
  • Tarvittaessa täsmätoimitus juuri silloin kun materiaalia tarvitaan

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application