SZ-Steel® (SZ = sub-zero) teräsperheen edut, joka parantaa koneenosien turvallisuutta ja luotettavuutta säilyttämällä todistetusti ominaisuutensa –40 °C:n pakkasilla ja jopa kylmemmässä. Teräksen iskusitkeys on ratkaisevan tärkeä ominaisuus, kun tavoitteena on kylmässä ilmastossa luotettava ratkaisu, varsinkin jos sovellus vaatii teräkseltä suurta lujuutta.

Kaikille teräksille on määritettävissä korkeampien lämpötilojen alue, jolla teräs säilyttää elastisuutensa, ja alempi lämpötilavyöhyke, jolla teräs haurastuu. Välissä on siirtymävyöhyke. Kaikilla SZ-teräksiä valmistavilla Ovakon yksiköillä on kansainvälisten standardien vaatimukset täyttävät testauslaitteet, joilla voidaan mitata esimerkiksi pulttiteräksen iskusitkeys –101 °C:n lämpötilassa.

Hyvän sitkeyden saavuttaminen ja säilyttäminen vaatii useiden parametrien hallintaa, mukaan lukien teräksen rakenne, raekoko, epäpuhtaudet ja seostus. Kaikille SZ-teräksen nimellä toimitettaville teräksille taataan nämä ominaisuudet. Pyrimme jatkuvasti mittaamaan ja ymmärtämään yhä tarkemmin teräksen murtumiskäyttäytymistä, jotta pystymme määrittämään luotettavasti, onko kysymys sitkeä- vai haurasmurtumasta. Tarkkaan ottaen mittauksilla pyritään selvittämään teräksen siirtymä sitkeästä käyttäytymisestä hauraaseen.

SZ-Steel
-100°C

teräksiä, jotka säilyttävät materiaaliominaisuuksiensa lämpötiloissa alaspäin ja sen jälkeen

Edut o SZ-Steel®

  • Antaa mahdollisuuden käyttää suurta lujuutta vaativia ratkaisuja pakkasolosuhteissa
  • Parantaa käyttö- ja huoltohenkilöstön turvallisuutta ja suojelee ympäristöä
  • Säilyttää tärkeimmät materiaaliominaisuutensa ja vähentää haurastumisen ja murtumien riskiä
  • Täyttää kansainväliset turvallisuusstandardit

SZ-Steel ja IQ-Steel yhdessä

Tavanomaiset teräkset sisältävät epämetallisia sulkeumia, jotka ovat suuntautuneet pitkittäin valssaussuunnan mukaisesti. Mekaanisiin testeihin tarvittavat koesauvat otetaan yleensä valssaussuunnassa, jossa sulkeumien vaikutus on vähäisin. Kun koesauva otetaan sen sijaan poikkisuuntaisesti, teräksen ominaisuudet heikkenevät merkittävästi. Epämetallisten sulkeumien vaikutus voidaan minimoida yhdistämällä SZ-teräkseen IQ-käsittely, jolloin IQ-teräksessä on vähemmän sulkeumia, jotka ovat myös huomattavasti yhtenäisemmän muotoisia.

Ilmiön käytännön merkitystä voidaan havainnollistaa kuormitusesimerkillä. Monien koneteknisten rakenteiden kuormat suuntautuvat kappaleen, esimerkiksi tangon pituussuuntaisesti. Syntyy ns. kaksiulotteinen kuormitustapaus. Mutta jos kuormitus on todellisuudessa kolmiulotteista, kuten hydraulisylinterissä, huomioon on otettava myös poikkisuuntainen iskulujuus. Männänvarteen vaikuttavat ensinnäkin sylinterin ojentumis- ja supistumisliikkeen aiheuttamat pitkittäiset kuormat.  Hydraulineste työntää mäntää sylinteriä pitkin, mutta sen paine vaikuttaa samansuuruisena voimana myös sylinterin sisäseinään. Tämä radiaalinen voima siirtyy siis sylinterin seinään putken poikkisuunnassa. Siksi teräkseltä vaaditaan yhtä lailla myös poikittaisia lujuusominaisuuksia.

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application