SZ-Steel® (SZ = sub-zero) on teräsperhe, joka parantaa koneenosien turvallisuutta ja luotettavuutta säilyttämällä todistetusti ominaisuutensa –40 °C:n pakkasilla ja jopa kylmemmässä. Teräksen iskusitkeys on ratkaisevan tärkeä ominaisuus, kun tavoitteena on kylmässä ilmastossa luotettava ratkaisu, varsinkin jos sovellus vaatii teräkseltä suurta lujuutta.

  • Antaa mahdollisuuden käyttää suurta lujuutta vaativia ratkaisuja pakkasolosuhteissa
  • Parantaa käyttö- ja huoltohenkilöstön turvallisuutta ja suojelee ympäristöä
  • Säilyttää tärkeimmät materiaaliominaisuutensa ja vähentää haurastumisen ja murtumien riskiä
  • Täyttää kansainväliset turvallisuusstandardit

 

SZ-Steel ja IQ-Steel yhdessä

Tavanomaiset teräkset sisältävät epämetallisia sulkeumia, jotka ovat suuntautuneet pitkittäin valssaussuunnan mukaisesti. Mekaanisiin testeihin tarvittavat koesauvat otetaan yleensä valssaussuunnassa, jossa sulkeumien vaikutus on vähäisin. Kun koesauva otetaan sen sijaan poikkisuuntaisesti, teräksen ominaisuudet heikkenevät merkittävästi. Epämetallisten sulkeumien vaikutus voidaan minimoida yhdistämällä SZ-teräkseen IQ-käsittely, jolloin IQ-teräksessä on vähemmän sulkeumia, jotka ovat myös huomattavasti yhtenäisemmän muotoisia.

Ilmiön käytännön merkitystä voidaan havainnollistaa kuormitusesimerkillä. Monien koneteknisten rakenteiden kuormat suuntautuvat kappaleen, esimerkiksi tangon pituussuuntaisesti. Syntyy ns. kaksiulotteinen kuormitustapaus. Mutta jos kuormitus on todellisuudessa kolmiulotteista, kuten hydraulisylinterissä, huomioon on otettava myös poikkisuuntainen iskulujuus. Männänvarteen vaikuttavat ensinnäkin sylinterin ojentumis- ja supistumisliikkeen aiheuttamat pitkittäiset kuormat.  Hydraulineste työntää mäntää sylinteriä pitkin, mutta sen paine vaikuttaa samansuuruisena voimana myös sylinterin sisäseinään. Tämä radiaalinen voima siirtyy siis sylinterin seinään putken poikkisuunnassa. Siksi teräkseltä vaaditaan yhtä lailla myös poikittaisia lujuusominaisuuksia.

 


Teräksenostajan digitaalinen työkalu - Steel Navigator

Ovakon Steel Navigator tekee oikean teräksen valinnan kuonapuhtautta vaativiin sovelluksiin helpommaksi kuin koskaan. Voit hakea teräksiä materiaaliominaisuuksien, käyttötarpeen tai lopputuotteen perusteella. Voit verrata ominaisuuksia standarditeräksiin. Ohjelma laskee valmiiksi myös työstökoneille lastuamisarvot, joilla säästät aikaa ja teriä. Digitaalinen lämpökäsittelyopas auttaa säästämään aikaa ja rahaa ennustamalla, miten koostumukseltaan määrätty terästanko käyttäytyy lämpökäsittelyn jälkeen. Olipa käyttökohteesi mikä tahansa, verkkotyökalumme auttavat löytämään satojen laatuterästen joukosta juuri tarpeitasi vastaavan tuotteen.

Tutustu tarkemmin Steel Navigator

Rekisteröidy Ovakon uutiskirje

Steel Navigator