-100°C

teräksiä, jotka säilyttävät materiaaliominaisuuksiensa lämpötiloissa alaspäin ja sen jälkeen

Edut o SZ-Steel®

  • Antaa mahdollisuuden käyttää suurta lujuutta vaativia ratkaisuja pakkasolosuhteissa
  • Parantaa käyttö- ja huoltohenkilöstön turvallisuutta ja suojelee ympäristöä
  • Säilyttää tärkeimmät materiaaliominaisuutensa ja vähentää haurastumisen ja murtumien riskiä
  • Täyttää kansainväliset turvallisuusstandardit

SZ-Steel ja IQ-Steel yhdessä

Tavanomaiset teräkset sisältävät epämetallisia sulkeumia, jotka ovat suuntautuneet pitkittäin valssaussuunnan mukaisesti. Mekaanisiin testeihin tarvittavat koesauvat otetaan yleensä valssaussuunnassa, jossa sulkeumien vaikutus on vähäisin. Kun koesauva otetaan sen sijaan poikkisuuntaisesti, teräksen ominaisuudet heikkenevät merkittävästi. Epämetallisten sulkeumien vaikutus voidaan minimoida yhdistämällä SZ-teräkseen IQ-käsittely, jolloin IQ-teräksessä on vähemmän sulkeumia, jotka ovat myös huomattavasti yhtenäisemmän muotoisia.

Ilmiön käytännön merkitystä voidaan havainnollistaa kuormitusesimerkillä. Monien koneteknisten rakenteiden kuormat suuntautuvat kappaleen, esimerkiksi tangon pituussuuntaisesti. Syntyy ns. kaksiulotteinen kuormitustapaus. Mutta jos kuormitus on todellisuudessa kolmiulotteista, kuten hydraulisylinterissä, huomioon on otettava myös poikkisuuntainen iskulujuus. Männänvarteen vaikuttavat ensinnäkin sylinterin ojentumis- ja supistumisliikkeen aiheuttamat pitkittäiset kuormat.  Hydraulineste työntää mäntää sylinteriä pitkin, mutta sen paine vaikuttaa samansuuruisena voimana myös sylinterin sisäseinään. Tämä radiaalinen voima siirtyy siis sylinterin seinään putken poikkisuunnassa. Siksi teräkseltä vaaditaan yhtä lailla myös poikittaisia lujuusominaisuuksia.

SZ-steel brochure
SZ-Steel® esite

Lataa PDF

 

Me teimme sen! Mutta emme ole vielä tyytyväisiä

Melkoinen matka! Terästuotantomme muuttaminen vastuullisemmaksi vaati vuosien kovan työn. Vuonna 2022 saavutimme hiilineutraaliuden toiminnoissamme. Emme silti ole vieläkään tyytyväisiä – matkamme kohti hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita jatkuu.

Lue lisää matkastamme kohti hiilineutraaliutta