Ovako on monien ajoneuvoteollisuuden turvallisuuskriittisten alustakomponenttien ykköstason toimittaja. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi kallistuksenvakaajat, vääntösauvat, ohjauslaitteiden hammastangot, jousitusosat ja muut rakennekomponentit. Ovakon erityinen vahvuus ovat SP-tankotuotteet, jotka usein tarjoavat hyvän ratkaisun niin tuotteen suorituskyvyn kuin tuotannon taloudellisuuden kannalta.

Ovakolla on vahva asema kallistuksenvakaajissa ja vääntösauvoissa lisäarvopalveluiden, kuten sorvaus- ja katkontapalveluiden, sekä SP-tankotuotteiden ansiosta. SP-valssausprosessin etuna on parempi pinnanlaatu ja vähäisempi hiilenkato kuin useimmilla muilla markkinoilla olevilla tuotteilla. Tarkasti hallitun valssauslämpötilan ansiosta teräksen raekoko on hienompi, minkä ansiosta komponentti kestää pidempään väsyttävää kuormitusta. Samalla saadaan tarkemmat toleranssit, jolloin komponentin nimellishalkaisijaa voidaan pienentää ja säästetään kustannuksia.

 

Hammastangoissa SP-tangon tarjoama mahdollisuus kontrolloituun valssauslämpötilaan antaa mikroseostetulle teräkselle edullisemman rakenteen ja erittäin hyvän lujuus- ja iskusitkeysyhdistelmän valssaustilassa. Tarkemmat toleranssit, jotka ovat jopa neljäsosa EN-standardin vaatimuksesta, auttavat myös pienentämään sorvausta edeltävää nimellishalkaisijaa, mikä parantaa tuotannon saantoa. Kuorintasorvaus on kuitenkin aina mahdollinen prosessivaihe. SP-tanko antaa myös mahdollisuuksia karsia prosessista yksi lämpökäsittelyvaihe, esimerkiksi erkautushehkutus.

Lattatankovalikoimamme tarjoaa vahvoja vaihtoehtoja lehtijousien, parabolisten tai pneumaattisten jousitusten sekä perävaunukomponenttien valmistajille. Ovakon oman tuotevalikoiman lisäksi käytettävissä ovat myös emoyhtiön Nippon Steel Corporationin tarjoamat laajat ratkaisut, kuten tarkasti toleroidut ainesputket ja levytuotteet.

Ovako Product Catalog
Ovakon tuoteluettelo

Lataa PDF

 

Me teimme sen! Mutta emme ole vielä tyytyväisiä

Melkoinen matka! Terästuotantomme muuttaminen vastuullisemmaksi vaati vuosien kovan työn. Vuonna 2022 saavutimme hiilineutraaliuden toiminnoissamme. Emme silti ole vieläkään tyytyväisiä – matkamme kohti hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita jatkuu.

Lue lisää matkastamme kohti hiilineutraaliutta