Fjäderstål är ett namn som används för en mängd olika stålsorter som används inom tillverkning av fjädrar, företrädesvis inom bilindustrin och användningsområden relaterade till industriell suspension. Dessa stålsorter är i allmänhet låglegerat stål med mangan eller stål med medelhög eller hög kolhalt med väldigt hög sträckgräns. Detta gör det möjligt för föremål tillverkade av fjäderstål att återgå till sin ursprungliga form, trots betydande böjning eller vridning. För fjädrar som utsätts för utmattningsbelastning ställs höga krav på ytfinish och inre renhetsgrad (begränsning av mängden icke-metalliska inneslutningar).

Produktkatalog

LADDA NED PDF