Tillstånd gällande vätgasanläggning vid Ovako i Smedjebacken

Ovako Bar AB avser att på sitt befintliga verksamhetsområde i Smedjebackens kommun etablera en vätgasfabrik. Syftet med den planerade anläggningen är att genom elektrolys producera vätgas.

Vätgas ska ersätta gasol för värmning av stål inför valsning, vilket möjliggör för en fossilfri stålproduktion.

Ovakos befintliga verksamhet i Smedjebacken bedrivs i enlighet med gällande miljötillstånd från 2015-09-30. Den planerade verksamheten kommer att etableras som en mindre och avgränsad anläggning inom verksamhetsområdet. Ovako avser med anledning av ovanstående att söka ändringstillstånd enligt 16 kap. 2a § miljöbalken.


Läs mer i samrådsunderlaget och på sidan om vår vätgassatsning

Tillstånd gällande vätgasanläggning vid Ovako i Hofors

Ovako Sweden AB fick av Mark och Miljödomstolen i Östersund den 7e november godkänt ändringstillstånd enligt miljöbalken för en vätgas-anläggning vid bolagets befintliga verksamhet i Hofors. Syftet med vätgasanläggningen är att möjliggöra fossilfri stålproduktion genom att ersätta gasol med vätgas som bränsle för värmning av stål före valsning.

Inför framtagandet av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning genomfördes ett samråd enligt miljöbalken, med möjlighet för myndigheter, enskilda berörda och allmänhet att inkomma med synpunkter. 

Vätgasanläggningen invigdes 5e september 2023.

Läs mer i press realease och på sidan om vår vätgasanläggning