Produktegenskaper hos skalsvarvad stång

Storlekar

Skalsvarvad stång tillverkas i valbara storlekar i omfånget 17–127 mm diameter.

Stålsorter

Skalsvarvad stång tillverkas i många olika stålsorter – från enkelt komponentstål till specialstål
för krävande användningsområden.

Diametertolerans

Toleransklass IT11 är standard. Toleransklass IT9 kan levereras på begäran.

Ytjämnhet

Max. Rt 50 μm

Rakhet

Rakhetsavvikelsen är normalt max. 0,6 mm/m

Längd och längdtolerans

Leverans av valbara längder i omfånget 4–8 m. Värmebehandlat material kan ha andra längder.

Rundhetsavvikelse

Max. 50 % av diametertoleransen, mätt som skillnaden i diameter

Slutfinish

Kallklippta och avgradade ändar utan radiella grader och/eller kallsågade och fasade, en eller två ändar, 45°

Förpackning och märkningar

Materialet levereras i buntar spända med stålremmar. Varje bunt levereras med en etikett med information
om ordernummer, stålsort, chargenummer, mått, vikt och antal stänger. Som standard levereras materialet
behandlad med olja. Andra typer av emballage, till exempel inpackning i papper eller plast levereras på begäran.

Fördelar med skalsvarvad stång

  • rationaliserad produktion
  • lägre produktionskostnader
  • minimerad risk för stötar och vibrationer vid höga skärhastigheter
  • minskat behov av ytterligare ytbehandling

 

 

Skalsvarvad stång kännetecknas av

  • fri från tekniska ytdefekter
  • avkolningsfri
  • bra ytjämnhet
  • snäva toleranser
  • justerad struktur och hårdhet
  • god skärbarhet efter formning
Ovako Product Catalog
Produktkatalog

Ladda ner PDF

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet