Vi erbjuder produkter för alla tre typer av bergborrning: Topphammarbrytning, Sänkhammarborrning (DTH) och Roterande borrning. Inom topphammarborrning använder våra stål för alla komponenter från Nackadaptern till borrkronan, inklusive borrstångar och kopplingar. För både konventionell Sänkhammarborrning och prospekteringsversionen med omvänd cirkulation (RC-borrning) tillhandahåller vi även stål för samtliga delar av borrsträngen. Det omfattar rör och stänger, samt alla komponenter i en sänkborrhammare. För Roterande borrning levererar vi stål till borrverktyg som skärkärnor för stigortsborrning, ben och kona i rotationsborrkronor, PDC-borrkronor samt rörbasen i diamantkärnborrkronor.

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet