Krävande krafter. Högfrekvent belastning. Extrem abrasiv nötning. Ända sedan vi själva bedrev gruvdrift har vi förstått de krav som ställs på stålet i alla delar av en borrsträng. Denna förståelse genomsyrar varje kundkontakt då vi aktivt söker och förstår de unika påfrestningar som din specifika applikation möter. Detta sökande avslutas först när vi anser oss ha en optimal lösning av material och utformning som möjliggör kostnadseffektiv produktion och bästa möjliga slutegenskaper för varje komponent i borrsträngen.

Rock Tools Drilling

Vi erbjuder produkter för alla tre typer av bergborrning: Topphammarbrytning, Sänkhammarborrning (DTH) och Roterande borrning. Inom topphammarborrning använder våra stål för alla komponenter från Nackadaptern till borrkronan, inklusive borrstångar och kopplingar. För både konventionell Sänkhammarborrning och prospekteringsversionen med omvänd cirkulation (RC-borrning) tillhandahåller vi även stål för samtliga delar av borrsträngen. Det omfattar rör och stänger, samt alla komponenter i en sänkborrhammare. För Roterande borrning levererar vi stål till borrverktyg som skärkärnor för stigortsborrning, ben och kona i rotationsborrkronor, PDC-borrkronor samt rörbasen i diamantkärnborrkronor.

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application