Ovako har ett nära samarbete med smidesföretag för att möjliggöra en robust försörjningskedja för högpresterande slutprodukter. I våra relationer med smidesföretag ser vi till att vara en stark partner i försörjningskedjan, och kunna erbjuda flera olika typer av stålsorter baserade på tre alternativa metallurgiska rutter.

Vi kan uppfylla de flesta kundspecifikationerna genom att använda göt- eller stränggjutning (både bloom- och billetstorlekar är tillgängliga) för konkurrenskraftiga priser på samtliga prestandanivåer. Som ett resultat av investeringar i skalsvarvning och värmebehandling kommer Ovako från och med slutet av 2019 även att kunna leverera vakuumavgasat stål från Smedjebacken.

Ovako kan tillhandahålla värmebehandlat stål för en mängd olika mikrostrukturer. Vi kan leverera precisionsvalsad ytfinish eller bearbetade stänger med många nivåer av yttoleranser från svarvning eller slipning. Våra toppmoderna icke-destruktiva tester säkerställer högsta möjliga kvalitet för de levererade produkterna. Vi har även flera alternativ för skräddarsydda logistikkoncept och integration av kommersiella system.

Tack vare en noga kontrollerad produktionskedja, allt från inledande smältning till slutgiltig leverans, kännetecknas våra produkter av sin mycket stabila materialkvalitet med smala processparametrar. Som ett resultat möjliggör våra produkter pålitliga formningsprocesser, repeterbar härdningsförmåga och förbättrad maskinbearbetbarhet.

Produktkatalog

Ladda ned PDF


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev