Våra blanka stänger, som är tillgängliga i ett brett utbud av former och sorter, eliminerar processteg och onödiga lager. Detta skapar extra golvutrymme för verksamheten och/eller i lagerlokalen och minskar kapitalet som är bundet i råmaterial.

Mindre lager och färre produktionssteg rationaliserar produktionen och minskar tillverkningskostnaderna. Ren produktion minskar underhållskostnaderna och produktionen är grönare med minimal spånhantering.

Vårt utbud av blanka stänger innehåller skalsvarvade stänger, dragna stänger, slipade stänger och förkomponenter. De vidareförädlade stängerna är tillgängliga i diametrar från 10 till 127 mm med toleranser ner till IT6. Längderna sträcker sig från 10 till 8 000 mm, med toleranser ner till +/-0,05 mm.

För att minska de globala koldioxidutsläppen krävs smartare produktlösningar och nytänkande på flera nivåer: öka prestandan per kilogram produktvikt, minska användningen av råmaterial och ersätta fossila energikällor med huvudsakligen fossilfri elektricitet. Läs mer om Ovakos väg mot koldioxidneutralitet

Informative image: Further processed bar

Fördelar med Ovakos vidareförädlade stänger

  • Minimerad risk för stötar och vibrationer vid höga skärhastigheter genom användning av stänger med hög och konsekvent kvalitet från Ovako
  • Minskat behov av ytterligare ytbehandling
  • I rätt tid-avtal (JIT) för leveranser i enlighet med specifika behov
  • Smidig produktion via ett brett utbud av förpackningslösningar
  • Undvika onödiga investeringar på icke-kärnverksamhet

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application