Fördelar med Ovakos vidareförädlade stänger

  • Minimerad risk för stötar och vibrationer vid höga skärhastigheter genom användning av stänger med hög och konsekvent kvalitet från Ovako
  • Minskat behov av ytterligare ytbehandling
  • I rätt tid-avtal (JIT) för leveranser i enlighet med specifika behov
  • Smidig produktion via ett brett utbud av förpackningslösningar
  • Undvika onödiga investeringar på icke-kärnverksamhet

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet