Utbudet av valsade stänger är storleksmässigt begränsat på grund av flera parametrar som har att göra med storleksomfånget i våra valsverk samt mängden reduktion och den inre homogeniteten. I vår grovvalsning från göt erbjuder vi för närvarande stänger med upp till 160 mm i yttre diameter, huvudsakligen på grund av inre homogeniteten.

Vi valsar dock även större storlekar, som sedan blir till billets för vidareförädling, till exempel i valsning av ringar eller rör. Till våra största ringar tillverkar vi dessutom smidda stänger från göt.

För att utöka vårt externa utbud av grova stänger håller vi på att utveckla våra produktionsvägar inom smide och grovvalsning. Denna nya produkt kommer att kombinera smidda stängers inre homogenitet med valsade stängers tolerans vad gäller yta och yttre diameter.

Vi kommer stegvis att utöka vårt utbud av storlekar. Först rundstänger med upp till 230 mm i diameter.

Rolled/Forged bar

Fördelar med smidd/valsad stång (kombination av båda processerna)

  • förbättrad inre struktur jämfört med enbart valsning
  • förbättrade måttoleranser jämfört med enbart smide
  • förbättrad ytkvalitet jämfört med enbart smide

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application