Ovakos verksamhet omfattar en mängd olika yrkesroller, vilket innebär att vi har ett behov av många olika kunskaper. Det skapar också en rad karriärmöjligheter både på hemmaplan och utomlands för anställda och chefer som vill utvecklas, till exempel genom ändrad karriärinriktning eller omplacering.

Förutom att du får utveckla dina färdigheter i det dagliga arbetet erbjuder vi olika utbildningar för att du ska få möjlighet att möta de operativa kunskapskraven som finns. Det finns dessutom ett utvecklingsprogram för chefer som inkluderar föreläsningar, utbildningsmoduler och tvärfunktionella chefskonferenser.