Skrot-, legerings- och energitillägg är ett etablerat sätt inom stålindustrin att justera stålpriserna utifrån nationella och internationella förändringar i priserna på skrot och legeringsämnen. Tilläggen är i allmänhet baserade på publicerade priser för respektive råvara.

Orsaken till att man tillämpar skrot- och legeringstillägg är att man kan förhandla fram längre prisöverenskommelser, vilket gagnar både kunder och leverantörer.

Av insynsskäl visar vi även legeringseffekten för varje element och historikdata.

Ovakos skrot- och legeringstillägg för de senaste tolv månaderna, samt växlingskursen (SEK), hittar du på vår engelska sida