Skrot- och legeringstillägg är ett etablerat sätt inom stålindustrin för att justera stålpriserna utifrån nationella och internationella förändringar i priserna på skrot och legeringsämnen. Tilläggen är i allmänhet baserade på publicerade priser för respektive råvara.

Orsaken till att man tillämpar skrot- och legeringstillägg är att man kan förhandla fram längre prisöverenskommelser, vilket gagnar både kunder och leverantörer.

Av insynsskäl visar vi även legeringseffekten för varje legeringsämne och historikdata.

Ovakos tillägg för de senaste tolv månaderna hittar du nedan och växlingskursen (SEK) för de senaste tolv månaderna hittar du här (inloggning krävs).

Ovako surcharge

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application