Fördelar med Ovakos SP-Bars

  • Snävare toleranser som levererar ökad avkastning och repeterbarhet såväl som materialbesparingar
  • Förbättrade mekaniska egenskaper som ger längre utmattningsmotstånd och större slaghållfasthet
  • Bättre ytkvalitet som minskar glödskal och leder till renare släckningstankar och förbättrad processmiljö.
Ovako Product Catalog
Produktkatalog

Ladda ned PDF

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet