Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Vi har strategiskt placerade säljkontor världen över i Europa, Nordamerika och Asien som kan lagerhålla produkter utifrån kundspecifika behov vad gäller destination och leveranstid. Vissa enheter kan även bistå kunderna med kapning och modifiering av produkter. Varje säljkontor finns på vår kontaktlista.

Ovako är sedan mars 2019 ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med över 100 000 anställda globalt i 15 länder.

informative image: hot steel