På Ovako tillverkar vi inte bara stålprodukter av hög kvalitet. Vår prioritet som en teknisk samarbetspartner är att hitta de bästa lösningarna för våra kunder utgående ifrån deras krav. Vi arbetar hängivet med våra kunder för att få en bättre förståelse för deras specifika tekniska krav och hjälpa dem att uppnå konkurrensfördelar.

Ovako har total kontroll över sin produktion från smältning till färdig produkt för att kunna leverera låglegerat stål för unika krav. Vi bedriver en kontinuerlig utveckling av våra stålsorter för att kunna erbjuda optimerad prestanda.

För att minska de globala koldioxidutsläppen krävs smartare produktlösningar och nytänkande på flera nivåer: öka prestandan per kilogram produktvikt, minska användningen av råmaterial och ersätta fossila energikällor med huvudsakligen fossilfri elektricitet. Läs mer om Ovakos väg mot koldioxidneutralitet

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application