Ovako är sedan länge en leverantör för krävande transportlösningar, primärt för lastbilar och andra tunga fordon. Även inom andra former av transport används Ovakos produkter för säkerhetskritiska användningsområden.

Inom järnvägssektorn används Ovakos runda stänger med särskilda egenskaper för järnvägsklämmor. Det finns stränga krav på stålegenskaperna för att hålla rälsen på plats och Ovakos SP-stängers toleranser möjliggör även en kostnadseffektiv tillverkning.

Inom luftfartssektorn finns det några nischer där Ovakos produkter kan spela en viktig roll, exempelvis inom landningsställ. Med den nya Hybrid Steel-familjen kan vi även hantera utmaningar inom områden som utsätts för höga temperaturer och som kräver stål med ultrahög styrka.

Utöver Ovakos produktutbud erbjuder Nippon Steel Corporation Group ett brett sortiment av ytterligare möjligheter med väldigt stark global ställning inom järnvägs- och sjötransporter.

 

 

Ladda ned

Produktkatalog

Ladda ned PDF


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev