Stål är en nyckelkomponent i vår samhällsutveckling och Ovakos komponentstål efterfrågas bland annat av kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Ovako arbetar ständigt för att utveckla stålets kvalitet och på så sätt tillhandahålla lättare och mer miljövänliga lösningar till företagets kunder. Ovako tar om möjligt en aktiv roll i kundernas utvecklingsarbete för att optimera miljöfördelarna med vårt stål.

Genom en konkurrenskraftig företagsstruktur och med motiverad personal fortsätter vi utveckla vår verksamhet mot bättre lönsamhet på lång sikt, producerar kvalitetsprodukter och levererar tjänster som uppfyller våra kunders önskemål.

Ovako tillämpar kvalitetsledningssystem på samtliga processer. Systemet är certifierat enligt ISO 9001. För att tillgodose fordonsindustrins höga krav har vissa Ovakoenheter infört IATF 16949 i sina kvalitetsledningssystem, som även genomgått extern revision.

Certifikat för krävande branscher som förutsätter externt godkännande finns här.

Ovako Product Catalog
Produktkatalog

Ladda ner PDF

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet