Vätgasanläggning gör Ovako världsunik   

Den 5e september 2023 invigdes anläggningen i Hofors och Ovako blev först i världen med att värma stål med fossilfri vätgas inför valsning. Ett stort steg tas för en koldioxidneutral stålproduktion genom att ersätta gasol med fossilfri vätgas. 

Satsningen görs i samarbete med nyckelaktörer inom svensk- och nordisk industri som Volvo Group, Hitachi Energy, H2 Green Steel och Nel Hydrogen. De förser Ovako med olika komponenter och tekniska lösningar för anläggningen. Planen är att använda lokal vätgasproduktion i alla Ovakos enheter där stål valsas senast 2030, under förutsättning att det finns en god tillgång på fossilfri el. 
 
Ändringstillståndet för att anlägga en vätgasfabrik i Hofors gavs i oktober 2022 och projektet gick in i nästa fas av färdigställande.  

Följ vår resa i byggandet av Sveriges största elektrolysör för produktion av fossilfri vätgas och världens första fossilfria vätgasanläggning för uppvärmning av stål inför valsning.

Läs mer om Koldioxidneutralitet - Ovako

 

Energy and EU logos

Arbetet utförs med stöd från Energimyndigheten