Ovakossa toteutetaan joka vuosi monia eri alojen lopputyöprojekteja. Ne ovat osa toimintamme jatkuvaa kehittämistä ja tähtäävät uusiin tuotteisiin ja uuteen tai parannettuun tuotantoteknologiaan.

Jos haluat tehdä opinnäytteesi yhteistyössä Ovakon kanssa, kerro minkälaisesta projektista olet kiinnostunut, kerro itsestäsi ja liitä mukaan ansioluettelosi. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä ja esittää toiveesi tai ideasi toimintaamme liittyvästä opinnäyteprojektista.

Meille ensisijaista on ymmärtää, mitä asiakkaat odottavat terästuotteiltamme, ja varmistaa, että odotukset täyttyvät. Teräs- ja komponenttituotannon kehittäminen edellyttää tinkimättömiä tieteellisiä periaatteita, ja tuotantoprosessimme ovat kaikin tavoin ”high-tech”.

 

DIPLOMITYÖPAIKKOJA TARJOLLA IMATRAN TEHTAALLA 2020

Tällä hetkellä Ovako Imatra Oy Ab on mukana vielä pari vuotta jatkuvassa ISA-projektissa yhdessä mm. Oulun Yliopiston ja SSAB:n kanssa. Projektin yhteydessä tarjoamme mahdollisuuden tehdä seuraavat diplomityöt:

Diplomityö 1:

Selvittää nauhamaisuuden, mikrorakenteen ja suotuman  vaikutusta  teräksen väsymiskestoon ja mekaanisiin ominaisuuksiin.

Diplomityö 2:

Selvittää teräksen sulametallurgian prosessijärjestyksen vaikututusta laakeriterästen sulkeumapuhtauteen, sulkeumatyyppiin ja väsymiskestoon.

Tarkempia tietoja diplomitöistä saat täältä.

ISA-projektin projektisuunnitelma Imatran osalta.

Opinnäytetyön vaatimukset

  • Opinnäytteen on oltava korkeakoulutasoinen lopputyö
  • Opinnäytteen tekijällä on oltava vastuullinen tarkastaja ja mentori/yhteyshenkilö sekä oppilaitoksen että Ovakon puolelta
  • Projektin päätteeksi on laadittava kirjallinen raportti, joka esitellään suullisesti Ovakon järjestämässä tilaisuudessa
  • Ovakon salassapitokäytännöt saattavat rajoittaa työn ja siitä laaditun esitelmän julkisuutta
  • Rahallinen korvaus riippuu suoritetuista opintopisteistä. Maksutavasta sovitaan asiasta vastaavan HR-yhteyshenkilön kanssa.