Oppisopimus on joustava ja monipuolinen tapa esimerkiksi opiskella tutkinto, vaihtaa alaa tai nostaa omaa osaamisen tasoa. Ovakon Imatran terästehdas toteuttaa yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa  oppisopimuskoulutuksen nyt toista kertaa. Opinnot käynnistyvät tammikuussa 2024.

Ovakon koulutuksessa suoritetaan prosessiteollisuuden ammattitutkinto metallien jalostusteollisuuden osaamisalalla. 1,5 – 2 vuotta kestävä koulutus on monelle väylä vakituiseen työhön.

Tiia Matikainen ja Markus Toivanen aloittivat omat oppisopimusopintonsa joulukuussa 2022 ja heidän on määrä valmistua jouluna 2024.

Matikainen hakeutui Ovakolle, koska halusi kehittää omaa osaamistaan uuteen suuntaan. Hän on aiemmin kouluttautunut ajoneuvoasentajaksi ja koulunkäynnin ohjaajaksi. Lisäksi hän on suorittanut armeijan. Ovakolla Matikainen toimii nosturikuljettajana eli hän nostaa ja siirtelee tankotaakkoja eri työpisteille palvellen tuotannon työtekijöitä.

”Kun tulin ensimmäisiä kertoja nosturiin, minua jännitti tosi paljon. Olin täysin mukavuusalueen ulkopuolella. Tämä työ haastaa ja tässä pitää koko ajan olla skarppina. Kaikista tärkeintä on tehdä asiat turvallisesti”, Matikainen kertoo.

Turvallisuus on Ovakolla ykkösprioriteetti. Matikainen sanookin, että tehdastyö sopii henkilölle, joka tiedostaa turvallisuuden merkityksen omassa työssään. Lisäksi oikealla asenteella pärjää pitkälle.

”Oikea asenne on tosi tärkeä. Lisäksi pitää olla tunnollinen sekä avoin oppimaan uusia asioita, kehittämään itseään sekä omaa osaamistaan.”

Oppisopimukseen hakevilta toivotaan kiinnostusta tekniikkaa, tehdasympäristöä sekä vuorotyötä kohtaan. Työtä tehdään usein tiimeissä, joten myös hyvät vuorovaikutustaidot ovat tarpeen. Työtehtävien laajasta kirjosta löytyy myös tehtäviä heille, jotka mieluummin työskentelevät yksin.

Ikäjakauma Ovakon aiemmassa oppisopimuskoulutuksessa on noin 20–50 vuotta. Vaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä. Oppiajat eri tehtäviin tehtaalla ovat suhteellisen pitkät. Siksi myös oppisopimuskoulutus käynnistetään kattavalla, noin kahdeksan viikkoa kestävällä perehdytyksellä oman osaston eri tehtäviin.

”Alkuperehdytys tähän tehtaaseen oli todella hyvä. Ensimmäinen opintoihin liittyvä näyttökin keskittyi Ovakoon, ja näyttöä tehdessä sain lisää tietoa yrityksestä sekä opin eri tehtävistä”, kertoo Matikainen.

 

Employee at steel production site

 

Tie uudelle uralle

Oppisopimus on matalan kynnyksen väylä opiskella uutta. Opiskelija on työsuhteessa koko opiskelun ajan: Ovakon oppisopimuksessa palkkaus ja työaika ovat Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaisia.

Toivanen haki Ovakolle alanvaihto mielessä. Hän on aiemmin tehnyt muun muassa elämys- ja ohjelmapalveluhommia, ollut ammatti-dj sekä toiminut huolto- ja kunnossapitotehtävissä isänsä omistamassa yrityksessä. Alkuperäiseltä koulutukseltaan hän on liikuntaneuvoja.

”Olin miettinyt alanvaihtoa, mutta en vielä päättänyt, mille alalla haluaisin lähteä. Sitten törmäsin tähän oppisopimuskoulutukseen ja täällä ollaan. Parasta oppisopimuksella opiskelussa on se, että täällä opitaan tekemällä. Se on itselle ominaisin tapa omaksua uutta”, hän sanoo.

Ovakon tulevassa oppisopimuskoulutuksessa on 20 aloituspaikkaa, joista 15 sijoittuu tuotantotehtäviin ja viisi mekaaniseen kunnossapitoon. Pohjakoulutusvaatimuksena tuotantotehtäviin on toisen asteen perustutkinto. Mekaaniseen kunnossapitoon suuntautuvilta opiskelijoilta edellytetään toisen asteen tutkintoa tekniikan alalta.

Koulutuksessa käydään läpi metalliteollisuuden prosessit ja yksittäiset prosessivaiheet aina raaka-aineista lopputuotteeksi asti. Opintoihin sisältyy myös laadunvalvontaa, turvallisuus- ja ympäristöasioita sekä yritystalouteen, toimintaympäristöön ja asiakkuuksiin liittyviä lainalaisuuksia. Kunnossapitoon suuntautuviin opintoihin sisältyy kokonaisuus, jossa perehdytään prosessilaitteiden rakenteisiin ja toimintaperiaatteisiin.

Lisäksi jokainen tuotantotöihin suuntautuva suorittaa nosturikortin. Viikon mittainen koulutus on Ovakon itse järjestämä. Kortin saamisen edellytyksenä on normaali stereonäkö.

Oppisopimuskoulutuksessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla työpaikkaohjaajan opastuksella. Oppimista työelämässä täydentää opiskelu oppilaitoksessa.

 

Female employee at Imatra steel production site

 

Hyviä tyyppejä joka lähtöön

Ovako oppisopimukseen valittavat henkilöt sijoittuvat teräs- ja valssaustuoteyksikköön sekä lopputuoteyksikköön erilaisiin tuotantotehtäviin. Mekaanisen kunnossapidon opiskelijat työskentelevät ympäri tehdasta prosessilaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotehtävissä.

Toivanen työskentelee tällä hetkellä jälkikäsittelijänä tarkastuslinjalla lopputuoteyksikössä. Hänen päivittäiseen työhönsä kuuluu muun muassa terästankojen sahaamista, oikomista, hiomista, tarkastamista ja niputtamista. Lisäksi päiviin sisältyy käyttö- ja kunnossapitotehtäviä. Monipuolisuus on hänen mielestään työn paras puoli.

”Täällä on vähän kaikkea kaikille. Itse tykkää tietää, miten mikäkin toimii ja miten mikäkin tuote tai tavara valmistetaan. Mahdollisuus tehdä eri hommia talon sisällä pitää työn mielekkäänä. Lisäksi täällä saa tehdä töitä hyvien tyyppien kanssa”, sanoo Toivanen.

Ovako tarjoaa työntekijöilleen hyvät edellytykset kehittyä sivusuunnassa eli vaihtaa osastoa ja työtehtävää sekä mahdollisuudet edetä ylöspäin. Henkilöstöä koulutetaan esimiestyöhön sekä esimerkiksi erilaisiin kehitystehtäviin. Työntekijät kiittelevät hyvähenkistä työyhteisöä ja siitä kertoo myös verrattain pitkät työurat talossa – pisimmät työurat ovat kestäneet yli 50 vuotta.

 

Yhteistyössä on voimaa

Ovako ja Sampo ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia. Ovako on muun muassa tarjonnut Sampon opiskelijoille työssäoppimispaikkoja ja kesätöitä sekä järjestänyt oppilaitosvierailuja. Tyypillisesti työssäoppijat ovat olleet laborantteja, levyseppähitsaajia, koneistajia tai koneasentajia.

Sampo tarjoaa puolestaan apua ja asiantuntijuutta henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja on järjestänyt esimerkiksi räätälöityjä koulutuksia.

”Kuuntelemme myös henkilöstön omia toiveita eri koulutuksista. Esimerkiksi nyt syksyllä toteutamme Sampon kanssa jännitekoulutuksen kaikille sähköosastomme työntekijöille. Aloite koulutuksen järjestämisestä tuli työntekijöiltä itseltään”, Ovakon henkilöstöhallinnosta kerrotaan.

Tänä syksynä osapuolet pilotoivat myös uusille esihenkilöille tarkoitetun lähiesimiestyön ammattitutkinnon, joka toteutetaan niin ikään oppisopimuksena. Ensimmäiseen ryhmään valitaan mukaan 4-5 uutta esimiestä.