Johtava laatuterästen valmistaja Ovako juhlistaa Ruotsin materiaalien vuotta (Materialens År 2019) levittämällä tietoa teräksestä. sekä materiaalina että merkittävänä yhteiskunnan kehityksen ja vastuullisemman yhteiskunnan mahdollistajana.

Terästä löytyy kaikkialta ympäriltämme, ja se on erinomainen materiaali myös siinä mielessä, että sitä voidaan kierrättää rajattomasti heikentämättä materiaaliominaisuuksia. Yhden maailman käytetyimmän materiaalin valmistajana terästeollisuudella on merkittävä rooli sellaisten materiaalien kehittäjänä, jotka vastaavat yhteiskunnan tuleviin tarpeisiin vastuullisista terästuotteista niin laadun kuin ympäristönäkökohtien suhteen.

Graph with circular economy

Myönteisiä vaikutuksia koko arvoketjussa

Ovakolla pyrkii aktiivisesti koko arvoketjussa varmistamaan tuotteidensa ympäristövaikutusten hallinnan. Ovakon tuotanto perustuu teräsromuun. Yritys kierrättää noin 800 000 tonnia romua vuosittain, mikä pienentää ilmastovaikutuksia tuntuvasti malmiin perustuvaan teräkseen verrattuna. Olemme yhtenä Pohjoismaiden suurimmista teräksen kierrättäjistä osa ketjua ja ylpeä roolistamme kierrätystalouden tukijana.

Korkealaatuisia terästuotteita kriittisiin käyttökohteisiin

Ovakon tuotantoprosessit ja satoja vuosia pitkä kokemus teräksen tuotannosta mahdollistavat markkinoiden puhtaimpiin ja lujimpiin kuuluvien terästen valmistuksen. Valmistusprosessissa teräksen epäpuhtaudet minimoidaan, jolloin saadaan ominaisuuksiltaan erittäin korkealaatuista terästä, joka on puhdasta ja lujaa. Ovakon teräs sopii hyvin vaativiin käyttöympäristöihin ja väsymislujuutta edellyttäviin käyttökohteisiin, kuten tuulivoimaloihin.

Tuulivoimalat altistuvat usein erittäin rajuille sääolosuhteille, minkä vuoksi teräkseltä vaaditaan kykyä kestää vaihtelevaa kuormitusta. Ovako investoi vuonna 2017 tuotantoprosessiin, jolla voitiin tuplata valanteiden koko 4,2 tonnista 8,4 tonniin. Investoinnin ansiosta voidaan valmistaa laakerirenkaita jopa kolmen megawatin tuulivoimaloihin, joiden tuotanto vastaa noin 750 omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Ring production wind turbine Yhä useampien ja suurempien tuulimyllyjen valmistamiseksi kasvaa myös tarve yhä suuremmille laakereille.

Käyttämällä Ovakon vaativiin käyttökohteisiin tarkoitettua terästä Ovakon asiakkaat voivat valmistaa pienempiä ja kevyempiä komponentteja, mikä puolestaan pienentää ilmastovaikutuksia. Materiaalien vuoden tavoitteena on saada ihmiset kiinnostumaan – jopa lumoutumaan – materiaaleista ja niiden tärkeästä roolista ihmisten elämässä, yhteiskunnan kehityksessä ja matkassa vastuulliseen yhteiskuntaan. Meille Ovakossa on itsestään selvää, että kerromme omalta osaltamme ihmisille terästeollisuuden toiminnasta ja potentiaalista ja siitä, miten se voi edistää kiertotaloutta.