Ovako on julkaissut vuoden 2020 yritysvastuuraporttinsa. Raportin mukaan yritysvastuussa on saavutettu merkittäviä parannuksia samalla kun on sopeuduttu koronapandemian aiheuttamiin terveys-, turvallisuus- ja logistiikkahaasteisiin.

Raportti hahmottelee tiekarttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, toisin sanoen maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi alle 1,5 ˚C:een. Suunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti keinoja, joilla Ovako pienentää kuumavalssattujen terästankojensa hiilijalanjälkeä ns. kehdosta portille -tarkastelussa parantamalla tuotantoprosesseja ja tehostamalla toimintaa.

Ovako tekee myös tapaustutkimuksia, joilla havainnollistetaan korkeatasoisten terästen tuomia mahdollisuuksia pienentää asiakkaiden CO2-päästöjä tuotteiden paremman suorituskyvyn kautta.

Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom kommentoi: ”Valtiot asettavat eri puolilla maailmaa kunnianhimoisia päästötavoitteita ja ponnistelevat toipuakseen kestävällä tavalla koronapandemiasta. Oma vahva vastuullisuuspositiomme ja uusimmassa yritysvastuuraportissa esitetty tiekartta antavat meille hyvän valmiuden kiihdyttää kohti vaativia uusia ilmastotavoitteitamme.”

Yksi yritysvastuuraporteissa esitellyistä merkittävistä tuloksista on Hoforsin terästehtaan kuoppauunin onnistunut täyden mittakaavan koe vedyn käytöstä teräsvalanteiden valssausta edeltävään kuumennukseen. Jos tämä tekniikka otetaan laajasti käyttöön maailman terästeollisuudessa, sillä voidaan saavuttaa vuosittain jopa 300 miljoonan tonnin CO2-päästövähennykset, edellyttäen että tehtaiden käytettävissä on fossiilitonta sähköenergiaa.

Lue lisää Ovakon vastuullisuusperiaatteista verkkosivuilta  www.ovako.com

- - -

Tietoa Ovakosta

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on noin 2 700 työntekijää yli 30 maassa, ja sen liikevaihto on noin 900 miljoonaa euroa. Ovako on Sanyo Special Steelin tytäryhtiö ja osa Nippon Steel -konsernia. Konsernilla on maailmanlaajuisesti yli 100 000 työntekijää ja sen liikevaihto on 50 miljardia euroa. Lisätietoa: ovako.com, sanyo-steel.co.jp ja nipponsteel.com.