Ovakon terästuotteet ovat tällä hetkellä keskimäärin yli 97-prosenttisesti kierrätysterästä. Ovako on vuodesta 2015 lähtien vähentänyt CO2e-päästöjään tuotetonnia kohti 57 prosentilla. Ovakon terästuotteiden kehdosta portille ‑hiilijalanjälki on 80 prosenttia pienempi ja terästuotannon hiilipäästöt 95 prosenttia pienemmät kuin alan maailmanlaajuinen keskiarvo. Tämä osoittaa, että Ovakon saavutukset ovat linjassa vuonna 2015 tehdyn Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, jonka tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 °C:seen.

Yritysvastuuraportissa nostetaan esille useita tärkeitä toimia:

  • Sairauspoissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti (LTIFR, Lost Time Injury Frequency Rate) oli 0,8 viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Luku on parhaita koko Euroopan terästeollisuudessa, jonka keskiarvo on 3,9.
  • Investointi Ruotsin suurimpaan fossiilittoman vedyn tuotantolaitokseen oli merkittävä virstanpylväs kohti Ovakon tuotannon kaikkien hiilipäästöjen nollaamista. Ensimmäisen tuotantolaitoksen on määrä valmistua Hoforsissa vuoden 2023 alussa.
  • Hyödyntämällä uutta teknologiaa ja käyttämällä teräksen kuumennukseen fossiilitonta vetyä Ovako aikoo vuoteen 2040 mennessä vähentää oman toimintansa hiilipäästöjä 90 prosenttia ja koko arvoketjun päästöjä 70 prosenttia. Ovako on sitoutunut antamaan pitkän aikavälin ilmastotavoitteensa Science Based Targets initiativen (SBTi) validoitavaksi.
  • Vuoden 2022 alusta Ovakon koko terästuotanto on ollut 100-prosenttisesti hiilineutraalia.

”Yritysvastuuraportti osoittaa, että Ovako johtaa edelleen muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Lisäksi se vahvistaa, että saavutimme ilmastotavoitteemme ja tuotamme terästä hiilineutraalisti. Myös tulevaisuuden tavoitteemme on selkeä: jatkamme matkaa kohti hiilipäästöttömiä tuotteita”, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom.

Lue lisää Ovakon vastuullisuusperiaatteista verkkosivuilta  www.ovako.com

Tietoa Ovakosta
Ovako kehittää puhtaita, korkealaatuisia koneenrakennusteräksiä laakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkaille. Teräksemme mahdollistaa kevyiden, kestävien ja ilmastoviisaiden tuotteiden valmistamisen. Meillä on korkeat vastuullisuustavoitteet. Tuotantomme on ollut hiilineutraalia tammikuusta 2022 lähtien, ja se perustuu täysin kierrätysteräkseen ja fossiilittomaan sähköön. Ovakolla on noin 2 900 työntekijää yli 30 maassa, ja sen liikevaihto on noin 1 miljardia euroa. Olemme Sanyo Special Steelin tytäryhtiö ja osa Nippon Steel Corporationia, joka on yksi maailman suurimmista teräksen tuottajista. Lisätietoa: ovako.com, sanyo-steel.co.jp ja nipponsteel.com.