Ovako haluaa jatkossakin johtaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Yhtiö on vähentänyt hiilipäästöjään 55 prosenttia vuodesta 2015. Päästöjen jatkuvan vähentämisen avaintekijöitä ovat uuden teknologian hyödyntäminen ja teräksen kuumentaminen fossiilivapaalla vetyenergialla. Ovako aikoo vuoteen 2040 mennessä vähentää oman toimintansa hiilipäästöjä 90 prosenttia ja koko arvoketjun päästöjä 70 prosenttia.

Ovako ottaa nyt ilmastoponnisteluissaan seuraavan askeleen antamalla pitkäjänteiset ilmastotavoitteensa SBTi:n validoitavaksi. SBTi on CDP-hankkeen (Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (Global Compact), Maailman luonnonsäätiön (WWF) ja Maailman luonnonvarainstituutin (WRI) yhteishanke. SBTi:n validoimat ilmastotavoitteet ja toimintasuunnitelmat vastaavat Pariisin sopimuksen tieteellisesti perusteltuja vaatimuksia, joiden tarkoituksena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen.

”Haluamme jatkossakin olla kehityksen moottorina, ja sitoutumalla Science Based Targets -aloitteeseen alistamme vaativat ilmastotavoitteemme laadunvarmistukselle ja validoinnille, mikä lujittaa entisestään kunnianhimoista ilmastostrategiaamme ja kestävän kehityksen tavoitteitamme”, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom.

SBTi tarkastaa jatkossa Ovakon ilmoittamat tavoitteet ja toimintasuunnitelmat.

Lisätietoa Ovakon kestävän kehityksen panostuksista löydät osoitteesta www.ovako.com/en/sustainability/. Ovakon hiilineutraaliussuunnitelmasta voi lukea osoitteessa ovako.com/H2