Neljäs neljännes 2016 (2015)  

 • Tilausvirta kasvoi 7 prosenttia verrattuna edellisvuoteen
 • Myyntivolyymi kasvoi 13 prosenttia ja liikevaihto 7 prosenttia verrattuna edellisvuoteen
 • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) ja uudelleenjärjestelykustannuksia kasvoi merkittävästi, 5 (-5) miljoonaan euroon, pääosin volyymien kasvun ja uudelleenjärjestelyohjelman tuomien kustannussäästöjen ansiosta
 • Liiketulos (EBIT) oli -5 (-15) miljoonaa euroa ennen 2 (5) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannuksia
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta vahvistui 21 (11) miljoonaan euroon sisältäen 2 (1) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset
 • Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma etenee suunnitellusti ja tuotti vuosineljänneksen aikana 6 miljoonaa euroa kustannussäästöjä. Konsernin henkilöstömäärä on vähentynyt ohjelman seurauksena 212 henkilöllä

Koko vuosi 2016 (2015) 

 • Tilausvirta kasvoi 6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen
 • Myyntivolyymi kasvoi 4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, mutta liikevaihto laski 6 prosenttia edellisvuodesta
 • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) ja uudelleenjärjestelykustannuksia kasvoi 57 (48) miljoonaan euroon
 • Liiketulos (EBIT) oli 16 (7) miljoonaa euroa ennen 7 (7) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannuksia
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta vahvistui 35 (25) miljoonaan euroon sisältäen 8 (1) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset
 • Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma tuotti vuoden aikana 23 miljoonaa euroa kustannussäästöjä

”Ovakon tulos parani selvästi sekä toiminnalliselta että taloudelliselta kannalta vuonna 2016. Vain runsas vuosi sitten aloitettu uudelleenjärjestelyohjelma edistyi erittäin hyvin, ja lisäksi toimitusmäärämme kasvoivat ja toiminnan tulos oli huomattavasti edellistä vuotta parempi. Koko vuoden tulos oli kokonaisuudessaan useilla alueilla huomattavasti parempi kuin edellisvuonna. Tästä huolimatta taloudelliset tuloksemme eivät ole vielä tyydyttävällä tasolla ja meillä on vielä paljon tehtävää matkallamme yhdeksi maailman parhaista teräsyhtiöistä”, kommentoi Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom. 

Konsernin tunnusluvut 2016 Q4 2015 Q4  2016 Koko vuosi 2015 Koko vuosi 
Myyntivolyymi   1000 tonnia  177 156  708 681 
Liikevaihto   M€  196 183  781 834 
EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia   M€  5 -5  57 48 
% liikevaihdosta, oikaistu   2,8 % -2,7 %  7,3 % 5,7 % 
EBITDA 3)  M€  3 -7  50 44 
% liikevaihdosta   1,6 % -4,0 %  6,4 % 5,2 % 
Liiketulos (EBIT) ennen uudelleenjärjestelykustannuksia   M€  -5 -15  16 7 
Liiketulosprosentti (EBIT), oikaistu   -2,6 % -7,9 %  2,0 % 0,9 % 
Liiketulos (EBIT)   M€  -7 -20  9 1 
Liiketulosprosentti (EBIT)   -3,7 % -10,6 %  1,2 % 0,1 % 
Nettotulos   M€  -11 -23  -12 -23 
Operatiivisen toiminnan kassavirta   M€  21 11  35 25 
Nettovelkaantumisaste ilman eläkevelkaa   205 % 181 %  205 % 181 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)   2 % 0 %  2 % 0 % 
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE)   hlöä  2,773 2,905  2,773 2,905 

Tunnuslukutaulukko sisältää suoraan Ovakon tilinpäätöksestä otettua ja siitä johdettavaa tietoa sekä tilastollista tietoa. Taloudellisten tunnuslukujen täsmäytys tilinpäätökseen, mukaan lukien tunnusluvut, joita ei määritellä IFRS:ssä, esitetään osavuosikatsauksen sivulla 11, ja kaikki tunnusluvut määritellään sivulla 14. Tilinpäätöksen liitteenä esitettävien tunnuslukujen tarkoituksena on antaa selkeä kuva yhtiön tuloksen ja taloudellisen aseman kehityksestä ajan suhteen.

Lähiajan näkymät

Meneillään olevan laajan uudelleenjärjestelyohjelman ja toteutettujen perushintojen korotusten ansiosta suhtaudumme luottavaisesti vuoteen 2017. On kuitenkin todettava, että todella vahva tulos koko vuodelta 2017 edellyttää myös teollisuusmarkkinoilta vakaata kehitystä Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä myyntivolyymien arvioidaan kasvavan hiukan edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Perushintojen korotukset vaikuttavat katteisiin positiivisesti toiselta neljännekseltä alkaen johtuen vuosisopimusten yleisimmistä tarkistusajankohdista.

- - -

Ovakon koko vuoden 2016 tilinpäätös on luettavissa osoitteessa

www.ovako.com/en/Financial-information/Financial-reports/  

Tieto on annettu julkaistavaksi edellä esitetyn toimiston yhteyshenkilön välityksellä kello 7.30 CET 13. helmikuuta 2017.

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2016 Ovakon liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 773.  Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com