Toinen vuosineljännes 2017 (2016)  

  • Tilausvirta kasvoi 15 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.
  • Myyntivolyymi kasvoi 5 prosenttia ja liikevaihto 11 prosenttia edellisvuodesta. 
  • EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia nousi 30 (28) miljoonaan euroon johtuen myyntivolyymien kasvusta ja kustannusten alenemisesta. Romu- ja seosainelisien jaksotusten ja valuuttakurssien vaikutukset tulokseen verrattuna viime vuoteen olivat -7 miljoonaa euroa. 
  • Liiketulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) oli 22 (21) miljoonaa euroa ennen 2 (1) miljoonan euron suuruisia uudelleenjärjestelykustannuksia. 
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 9 (8) miljoonaa euroa, sisältäen 2 (2) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykustannuksia. 
  • Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma toi 5 milj. euron kustannussäästöt. 

– Ovakon tulos vahvistui toisen vuosineljänneksen aikana pääosin parantuneen kustannusrakenteen ja uuden liiketoiminnan ansiosta. Tilauskanta vahvistui edelleen ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa 56 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla ja 11 prosenttia suurempi kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Myös turvallisuustyön positiivinen kehitys jatkui Ovakossa, ja poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä on nyt yhtiön historian alimmalla tasolla. Turvallisuustyö asetetaan jatkossakin etusijalle, ja tavoitteena on pitkällä aikavälillä tapaturmaton Ovako. Kokonaisuutena alkuvuosi oli selvästi parempi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja suhtaudumme luottavaisin mielin tuleviin vuosineljänneksiin, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom.

Lähiajan näkymät 

Nykyinen vilkas toiminta asiakastoimialoillamme sekä vahvistunut ja pitemmälle tulevaisuuteen ulottuva tilauskanta antavat aihetta olettaa, että myyntivolyymit tulevat kolmannella vuosineljänneksellä kasvamaan edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, mutta jäämään kausiluonteisesti kuitenkin tämän vuoden toista vuosineljännestä heikommaksi.

Konsernin tunnusluvut

2017 Q2   2016 Q2  2017 Q1–2   2016 Q1–2   2016 Koko vuosi  
Myyntivolyymi   1000 tonnia  212  201  416  386  708 
Liikevaihto   M€  244  219  478  420  781 
EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia   M€  30  28  62  46  57 
EBITDA   M€  28  28  59  44  50 
% liikevaihdosta, oikaistu   12,1 %  13,0 %  12,9 %  11,0 %  7,3 % 
% liikevaihdosta   11,4 %  12,6 %  12,4 %  10,6 %  6,4 % 
EBITA-tulos ennen uudelleenjärjestelykustannuksia   M€  22  21  46  30  25 
EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja)   M€  20  20  43  29  18 
Oikaistu EBITA-marginaali   8,9 %  9,4 %  9,6 %  7,2 %  3,2 % 
EBITA-marginaali   8,2 %  9,0 %  9,1 %  6,8 %  2,3 % 
Liiketulos (EBIT)   M€  18  17  39  24  9 
Nettotulos   M€  9  10  20  10  -12 
Operatiivisen toiminnan kassavirta   M€  9  8  6  11  35 
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE)   Hlöä  2 889  2 809  2 889  2 809  2 773 

Tietoa Ovakosta

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2016 Ovakon liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 800. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.

Ovako AB (publ) on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan velvollinen julkistamaan nämä tiedot. Tämä tiedote on yllämainitun yhteyshenkilön luvalla julkaisuvapaa 14.7.2017 klo 9.00.