Ovako Finland Oy on nyt vastaanottanut verotuksen oikaisupäätöksen Suomen veroviranomaisilta. Se sisältää noin 9,5 miljoonan euron maksuvaatimuksen (mukaan lukien korko ja veronkorotus), joka erääntyy tammikuun 2017 lopussa. Vaatimus liittyy nimenomaan Ovako Finland Oy:n korkokuluihin lainasta, jonka se on saanut ruotsalaiselta emoyhtiöltään Ovako AB:lta, ja jonka korkokuluja veroviranomainen pitää vähennyskelvottomina.

Neuvoteltuaan ulkopuolisten verojuristien kanssa Ovako ei hyväksy Suomen veroviranomaisten verotuksen oikaisupäätöstä ja hakee siihen muutosta. Ennen kuin muutoksenhaku on ratkaistu, Ovako ei ole velvoitettu maksamaan vaadittua summaa.

- - -

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2015 Ovakon liikevaihto oli 834 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 905. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com