Ovako on osana vastuullisuustoimintaansa tehnyt jo pitkään töitä modernisoidakseen ja tehostaakseen uuniensa toimintaa. Ovako on viime vuosina priorisoinut toimintaansa ja investoinut esimerkiksi ohjaus- ja säätöjärjestelmien parannuksiin, minkä ansiosta nyt voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen. Vedyn käyttö kuumennusuunin polttoaineena tuottaisi merkittäviä ympäristöetuja, sillä ainoa syntyvä päästö on vesihöyry. Siksi olemme suorittaneet yhdessä kumppanimme Linde Gas AB:n kanssa kokeen, jossa Hoforsin valssaamon kuumennusuunin polttoaine vaihdettiin nestekaasusta (LPG) vetyyn. Koe oli onnistunut, ja teräkselle suoritetut testit osoittavat, että vedyn käyttö kuumennukseen ei vaikuta teräksen laatuun. Oikeissa olosuhteissa Ovako voisi siirtyä käyttämään vetyä kaikilla valssaamoillaan ja pienentää siten todella tuntuvasti jo nyt maailmanlaajuisesti johtavien vähähiilisten tuotteidensa päästöjen määrää kehdosta portille.  

”Tämä on merkittävä kehitysaskel koko terästeollisuudelle. Vetyä käytettiin nyt ensimmäistä kertaa teräksen kuumentamiseen aidossa tuotantoympäristössä. Koe osoittaa, että vedyn käyttö on yksinkertaista ja joustavaa, eikä sillä ole vaikutusta teräksen laatuun. Vedyn käyttö pienentäisi olennaisesti teräksen hiilijalanjälkeä. Linde on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme, ja olemme ylpeitä tästä uudesta yhteisestä saavutuksesta”, toteaa konsernin markkinointi- ja teknologiajohtaja Göran Nyström.  

Ovako on kehittänyt toimintansa vastuullisuutta järjestelmällisesti jo vuosikausia, ja yhtiön hiilijalanjälki on 80 % alan maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi. Tavoitteet ovat kuitenkin vielä korkeammalla. 

”Olemme modernisoineet uunejamme pitkäjänteisesti mahdollisimman tuottaviksi ja energiatehokkaiksi. On todella hienoa, että pystyimme nyt osoittamaan vedyn soveltuvuuden teräksen kuumentamiseen ilman vaikutuksia tuotteen laatuun. Toteutuessaan investoinnilla olisi erittäin merkittävät myönteiset ympäristövaikutukset. Alkuvaiheessa investointi vähentäisi hiilidioksidipäästöjä arviolta 20 000 tonnia vuodessa, ja se olisi vasta alkua. Suoritimme kokeen siten, että järjestelyt voidaan toistaa täydessä mittakaavassa Hoforsin lisäksi myös muilla valssaamoillamme”, sanoo Ovako-konsernin energia- ja uuniteknologian erikoisasiantuntija Anders Lugnet.

Lue lisää Ovakon vastuullisuustyöstä osoitteessa www.ovako.com

 

Ovako
Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on noin 3 000 työntekijää yli 30 maassa, ja yhtiön liikevaihto on noin 1 000 miljoonaa euroa. Maaliskuusta 2019 lähtien Ovako on ollut Sanyo Special Steelin tytäryhtiö. Sanyo Special Steel on osa Nippon Steel Corporation –konsernia, joka on maailman kolmanneksi suurin teräksen tuottaja. Sillä on yli 100 000 työntekijää, ja konsernin liikevaihto on noin 50 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp ja www.nipponsteel.com.